Conform art. 427.1 CPC, hotărârea de divorț ( sentința) se comunică din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă, indiferent dacă divorțul a fost pronunțat prin acordul părților sau în contradictoriu. Termenul de redactare a hotărârii de divorț este reglementat de art. 426.5 CPC. ”Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare.” Este important de reținut că termenul de 30 de zile este un termen de recomandare și, în funcție de gradul de aglomerare a instanței, redactarea și comunicarea sentinței de divorț poate întârzia semnificativ uneori.

În egală măsură, trebuie reținut că, ”Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei.” conform 426.6 CPC. Cu alte cuvinte, niciun exemplar original nu va ajunge la părțile divorțului ci doar o copie, sau, la cerere, o copie legalizată.

Ce acte îmi trebuie ca să schimb buletinul după divorț?

Pe aceeași temă:

Depunere cerere eliberare decizie divorț

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

În cât timp trebuie să schimb buletinul după divorț ?

Cu toate că instanța de judecată va trimite o copie după hotărârea de divorț și oficiului de stare civilă unde a fost efectuată căsătoria, precum și Direcției de Evidență a Persoanelor, de foarte multe ori, persoanelor care fac demersurile necesare schimbării actelor de identitate, li se solicită o copie legalizată după hotărârea de divorț, copia simplă, comunicată de instanță, nefiind suficientă.

Cum pot obține o copie legalizată după hotărârea de divorț?

Pentru a putea obține o copie legalizată după hotărârea de divorț, vă puteți adresa instanței cu o cerere conform modelului afișat pe portalul instanțelor de judecată:(http://portal.just.ro/179/Documents/Cerere%20eliberare%20copie%20legalizat%C4%83.doc)

În egală măsură, persoanele din București sau persoanele care au beneficiat de serviciile echipei noastre, indiferent de localitatea în care locuiesc, pot apela la serviciile unui avocat din echipa noastră pentru a face demersurile necesare obținerii într-un timp cât mai scurt a a unei copii legalizate după hotărârea de divorț.

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT

Pe aceeași temă:

Depunere cerere eliberare decizie divorț

Divort la notar fara sa avem un acord

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

În cât timp trebuie să schimb buletinul după divorț ?

Legalizare hotărâre judecatorească divorț

Legislație:

Art 427. Cod Procedură Civilă . Comunicarea hotărârii.

(1) Hotărârea se va comunica din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată și semnată în condițiile legii.

(2) Hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea funciară sau, după caz, în alte registre publice se vor comunica din oficiu și instituției sau autorității care ține acele registre.

(3) Hotărârile definitive prin care s-a dispus anularea, în tot sau în parte, a unui act notarial se comunică din oficiu de îndată notarului public instrumentator, direct ori prin intermediul camerei notarilor publici în circumscripția căreia funcționează.

(4) De asemenea, hotărârile prin care instanța se pronunță în legătură cu prevederi cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în alte acte juridice ale Uniunii Europene se comunică, din oficiu, chiar dacă nu sunt definitive, și autorității sau instituției naționale cu atribuții de reglementare în materie.

Art. 426

Redactarea şi semnarea hotărârii

(1) Hotărârea se redactează de judecătorul care a soluţionat procesul. Când în compunerea completului de judecată intră şi asistenţi judiciari, preşedintele îl va putea desemna pe unul dintre aceştia să redacteze hotărârea.

(2) În cazul în care unul dintre judecători sau asistenţi judiciari a rămas în minoritate la deliberare, el îşi va redacta opinia separată, care va cuprinde expunerea considerentelor, soluţia pe care a propus-o şi semnătura acestuia. De asemenea, judecătorul care este de acord cu soluţia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurentă.

(3) Hotărârea va fi semnată de membrii completului de judecată şi de către grefier.

(4) Dacă vreunul dintre judecători este împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în locul său de preşedintele completului, iar dacă şi acesta ori judecătorul unic se află într-o astfel de situaţie, hotărârea se va semna de către preşedintele instanţei. Când împiedicarea priveşte pe grefier, hotărârea se va semna de grefierul-şef. În toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.

(5) Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia concurentă se redactează şi se semnează în acelaşi termen.

(6) Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei.

Pe aceeași temă:

Depunere cerere eliberare decizie divorț

Divort la notar fara sa avem un acord

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

În cât timp trebuie să schimb buletinul după divorț ?