Până când statele vor recunoaște pe deplin drepturile minorităților sexuale ar trebui ca fiecare dintre noi să să își privească semenii în ochi și să se întrebe ce pot face pentru ca acești oameni, la fel ca noi, cu gusturi, alegeri și identități diverse din perspectiva relațională, să se poată bucura de toate drepturile pe care legea ar trebui să le ofere tuturor, fără discriminare.

Înainte de a vorbi despre activitatea noastră menționăm că într-o rezoluție referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ, adoptată, pe 14 septembrie  2021, Parlamentul European arată că familiile LGBTIQ ar trebui să își poată exercita pe deplin drepturile oriunde în Uniune. În document se arată că familiile LGBTIQ și cuplurile de același sex ar trebui să aibă aceleași libertăți de circulație și aceleași drepturi de reîntregire a familiei ca și celelalte. Potrivit rezoluției, căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soții și partenerii de același sex ar trebui tratați în același mod ca și cei de sex opus.

În spiritul rezoluției Parlamentului European echipa noastră își pune serviciile la dispoziția tuturor persoanelor LGBTIQ care întâmpină greutăți din cauza litigiilor de tip familial. Odată cu preocuparea pentru formare continuă echipa noastră încearcă să identifice oportunități psiho-juridice aplicabile particularităților persoanelor LGBTIQ. Astfel, litigiile privind continuarea parteneriatelor, litigiile privind partajarea bunurilor dobandite în comun, litigiile privind exercitarea regulilor de conviețuire în cuplu, litigiile generate de împărțirea cheltuielilor comune și orice alt tip de litigii izvorâte din conviețuirea a două sau mai multe persoane care vor să își respecte și să le fie respectată identitatea, pot face obiectul medierii.

Este important  de știut că, în antiteză cu justiția, medierea se apleacă mult mai atent asupra nevoilor individuale, asupra necesităților și intereselor oamenilor și mai puțin asupra rigorilor legii. Astfel, la finalul procedurii de mediere interesele părților participante sunt armonizate și nu judecate. La fel de important este de știut că mediatorul este ținut legal de obligațiile de imparțialitate, echidistanță și confidențialitate. Mediatorul nu este nici avocatul și nici judecătorul oamenilor, el înțelege și explică nu judecă și nu dispune. Iar ceea ce se întâmplă, se vorbește, se citește sau se negociază la mediator nu iese din acel birou decât în baza voinței părților. Mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea a tot ceea ce ia la cunoștință în cadrul medierii. La fel de important este că medierea nu este ținută de termene dispuse de un judecător, de săli apăsătoare sau de limbaj specific juridic. Părțile hotărăsc împreună cu mediatorul atat când cât și unde să aibă loc dialogul intermediat de mediator, și tot ele stabilesc care este cea mai bună soluție pentru propriile provocări după ce au fost ajutate de mediator să depășească barierele dialogului și să vadă toate opțiunile posibile.

În egală măsură, pentru a beneficia de serviciile unui mediator nu este necesară o cerere tip sau un formular complicat, actualizat și corectat pe care să îl cunoască numai anumiți avocați. Pentru a putea apela la un mediator este suficient să ne scrieți sau să ne sunați utilizând datele de la rubrica contact sau aplicația din josul paginii.

Echipa Academia de Mediere.

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT