– Statutul Juridic

Biroul de Mediator Petru Mustățeanu funcționează conform  Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 1923/15.04.2011, este înregistrat în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei în data de 05.10.2011 la poziţia 2783 și are codul de înregistrare fiscală (CIF) 28972041. În activitatea pe care o desfășoară, echipa mediatorului Petru Mustățeanu se completează cu avocați, notari, traducători autorizați și psihologi în funcție de natura dosarelor pe care le instumentează.

Educație și formare:

  • formator mediatori acreditat de Consiliul de Mediere;
  • autorizat ca mediator în urma absolvirii stagiului de pregătire în cadrul Pro-Medierea din București;
  • autorizat formator voluntari Crucea Roșie România;
  • absolvent – Colegiul Național de Afaceri Interne al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București;
  • absolvent Master M.B.A., Universitatea Valahia din Târgoviște;
  • licențiat în M.A. de Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești;
  • licențiat în DREPT – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București;

Activități extacurriculare: Voluntar Salvați Copiii România Voluntar Crucea Roșie România Colaborator JURIDICE.ro

Apariții în presă:

Contact:

Date contact pentru divorț.