Pentru obținerea unui certificat de divorț online este necesară parcurgerea etapelor prevăzute de legislația în vigoare.  Primul pas constă în depunerea unei cereri de divorț online. Detaliile acestei proceduri au fost explicate în:

Depunere cerere divorț online.

Concret, cetățenii români cu domiciliul în străinătate care au hotărât să înceteze căsnicia, pot divorța, online, prin intermediul serviciilor oferite de echipa noastră. Serviciile echipei noastre încep cu armonizarea intereselor soților. Mediatorii noștri pot avea sesiuni video prin Google Meet, Zoom sau WhatsApp, în care să ajute părțile să ia cele mai bune decizii cu privire la domiciliul copiilor, programul de întreținere a relațiilor părintești, pensia alimentară, și alte aspecte conexe divorțului.  Presiunea emțională generată de desfacerea căsătoriei are nevoie, de multe ori, de o minte limpede care să le ajute să ia deciziile rațional, concentrându-se pe interesul superior al minorilor și pe propriile interese reale. Ulterior obținerii unui acord, reciproc avantajos, părțile pot angaja un avocat din echipa noastră care să consfințească, în condițiile legii, înțelegerea cu privire la divorț. Trasparența profesională a avocaților noștri colaboratori este dată tot de dimensiunea online a procedurii. Astfel, ulterior angajării avocatului și a depunerii dosarului, procedura juridică parcursă de dosarul clienților noștri poate fi urmarită online pe portalul instanțelor de judecată. Fundamentul juridic și procedura divorțului online a fost explicată în art.:

Divorț on-line pt românii din străinătate

Eliberarea documentului care certifică divorțul se efectuează de instanța de judecată căreia i-a fost solicitată consfințirea înțelegerii soților cu privire la divorț. Avocații echipei noastre ridică hotărârea de divorț de la judecătorie și o expediază clienților, prin poștă, la adresa de reședință.

Cu toate că prezentarea ” bucătăriei noastre interne” pare complicată,  ea este de fapt complicată pentru noi ca să fie simplă pentru dumneavoastră. Toate aceste servicii prezentate mai sus sunt integrate într-un pachet unic pe care îl puteți accesa online.  Tot ce aveți de făcut este să ne scrieți, sau să ne sunați, cu ajutorul aplicației din josul paginii, sau utilizând informațiile regăsite la datele de contact.

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT

Mai multe despre divorțul online puteți citi în:

Divorț Online România

Depunere cerere divorț online

Eliberare certificat de divorț online

Divorț on-line pt românii din străinătate

Divorț la ambasadă pentru cetățeni români

Divorț cetățeni români cu domiciliul în străinătate

Divorț fără prezentare pentru românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?