Politica de confidențialitate și limitarea răspunderii legale

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Noi, Birou de Mediator Mustățeanu, respectăm confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal și tratăm cu seriozitate protecția datelor. Securitatea datelor cu caracter personal și prelucrarea strict confidențială a datelor Dumneavoastră reprezintă prioritatea noastră principală. Pentru a asigura datele Dumneavoastră cu caracter personal, ne angajăm să protejăm confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre. Prelucrăm în mod confidențial toate datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră. De asemenea, angajații noștri sunt obligați să trateze în mod confidențial datele Dumneavoastră cu caracter personal. Toate datele sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor („RGPD”) și cu legislația română aplicabilă.

În continuare veți găsi mai multe informații privind utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal:

I. Numele și adresa Operatorului

În ceea ce privește Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal, alte documente naționale ale statelor membre privind protecția datelor cu caracter personal și reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, operatorul este afișat pe paginile: https://academiademediere.ro/mediator-petru-mustateanu/ , respectiv https://academiademediere.ro/contact-mediator-divort-bucuresti/

II. Furnizarea Website-ului și crearea fișierelor-jurnal

1. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru, sistemul nostru prelucrează date și informații automate ale sistemului informatic care accesează site-ul nostru. Prin urmare, se colectează următoarele date:

 • Informații privind browserul utilizat și versiunea acestuia
 • Limba și versiunea software-ului acestui browser
 • Sistemul de operare și desktop-ul acestuia
 • Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora accesului și diferența de fus orar în raport cu GMT
 • Volumul de date transferate
 • Website-uri prin intermediul cărora utilizatorul accesează site-ul nostru
 • Site-uri accesate de către utilizator de pe site-ul nostru
 • Statusul accesului/ codul statuului HTTP

Aceste date sunt salvate în fișierele-jurnal ale sistemului nostru.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alin. 1 lit. f RGPD este baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite funcționarea website-ului. Prin urmare, este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului pe durata sesiunii.

Stocarea în fișierele jurnal asigură operarea website-ului. În plus, aceste date permit optimizarea afișării website-ului și asigurarea siguranței sistemului nostru IT. Nu analizăm aceste date în scopuri de marketing în acest context.

Acestea reprezintă interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

4. Stocarea datelor

Datele stocate în fișierele jurnal vor fi șterse după 6 luni. Nu există stocare suplimentară a datelor într-un mod care să permită identificarea unei persoane („persoana vizată”).

5. Destinatar și Procesator

Pe durata utilizării website-ului nostru, datele Dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:

 • Site-urile noastre, care pot fi găsite aici (….)
 • https://www.tlh.ro/
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Platforme Social Media (vezi paragraf VIII „Utilizarea Plugin-urilor”)

În anumite cazuri, utilizăm furnizori externi de servicii (procesatori externi) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceștia au fost selectați și contractați cu grijă, sunt supuși unor directive și sunt auditați în mod regulat.

În cazul în care angajați serviciile noastre, datele pot ajunge, în scopul îndeplinirii obligațiilor profesionale, la partenerii noștri avocați, notari, traducători autrizați, care vor stoca date cu caracter personal conform obligațiilor legale ale profesiilor. Deasemenea, datele pot ajunge la instanțele de judecată competente soluționării dosarelor dumneavoastră.

În cazul subcontractării, putem transmite datele furnizate de client unui astfel de subcontractant, în conformitate cu art. 6. alin. 1 lit. b RGPD, care apoi va prelucra aceste date în calitate de procesator de comenzi în ceea ce privește securitatea datelor. Subcontractanții sunt selectați cu atenție și contractați de către noi. În cazul în care subcontractanții devin procesatori, aceștia își asumă obligații prin instrucțiunile entității contractante și sunt verificați în mod curent.

III. Solicitarea datelor de contact prin intermediul unui formular online sau e-mail

6. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă ne contactați prin formularul de contact online sau prin e-mail, noi vom colecta și prelucra numele Dumneavoastră, datele Dumneavoastră de contact și solicitarea Dumneavoastră specifică.

7.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona solicitarea Dumneavoastră de contactare.

8. Temeiul juridic

Prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal transmise exclusiv pe baza consimțământului Dumneavoastră (articolul 6 alin. 1 litera a RGPD). Puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O notificare informală prin e-mail cu privire la retragere este suficientă. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9. Stocarea și ștergerea

Echipa noastră șterge sau utilizează pseudonimizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din momentul în care nu mai este necesară îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate și prelucrate și nu mai există obligații legale pentru a le stoca în continuare. Obligațiile privind dovezile și păstrarea datelor rezultă în special din legislația comercială în vigoare, legea societăților pe acțiuni, legea fiscală și reglementările privind spălarea banilor. În plus, echipa noastră păstrează datele cu caracter personal necesare pentru afirmarea, apărarea sau justificarea revendicărilor legale și implementarea acestora în cadrul procedurilor administrative sau judiciare. Astfel, datele se păstrează până la sfârșitul perioadei de limitare relevante sau până la încheierea finală a procedurii.

IV. Crearea unui cont de utilizator/ înregistrarea pe website-ul nostru

10. Scopul

Pe durata rutinei de înregistrare, echipa noastră colectează și procesează date cum ar fi numele, adresa de livrare și adresa de facturare în scopul creării unui cont de utilizator. Contul de utilizator permite accesarea mai rapidă a tuturor datelor furnizate anterior (de exemplu, nume, număr de telefon, denumirea companiei, codul fiscal și adresa) pentru comenzi ulterioare.

11. Temeiul juridic

Datele sunt prelucrate în conformitate cu consimțământul Dumneavoastră (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. a) acordat pe parcursul procesului de înregistrare. Aveți întotdeauna dreptul de a retrage acest consimțământ (informații privind posibilitățile de contestare și detaliile de contact pot fi găsite mai jos). În momentul în care ștergeți contul de utilizator, datele Dumneavoastră vor fi păstrate în scopuri documentare, în funcție de interesele legitime (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. f)

12. Stocare / Ștergere

Datele Dumneavoastră vor fi păstrate până în momentul în care veți șterge contul Dumneavoastră de utilizator și ulterior pentru o perioadă de doi ani, dacă obligațiile legală de păstrare a datelor nu se opun unei astfel de ștergeri sau în cazul în care datele Dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru apărarea sau afirmarea revendicărilor legale.

V. Comenzi realizate prin utilizare site-ului nostru Web

13. Scopul

Pe parcursul unei comenzi realizate pe website-ul nostru, echipa noastră colectează și prelucrează datele furnizate de către Dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii, adresa de livrare/ colectare, adresa de facturare, speța juridică, detalii de facturare, detalii de plată etc. pentru a facilita achiziționarea serviciilor noastre de pe website-ul nostru.

14. Temeiul juridic

Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului on-line (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. b) și pentru respectarea obligațiilor legale la care este supus operatorul (RGPD Art. 6 alin. 1 lit. c).

15. Stocare / Ștergere

Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt, în general, stocate și păstrate timp de trei ani de la ultima activitate, cu excepția cazului în care obligațiile legale de păstrare se opun unei astfel de ștergeri sau în cazuri individuale în care datele Dumneavoastră sunt necesare pentru apărarea sau afirmarea revendicărilor legale.

Datele referitoare la comenzile și tranzacțiile individuale sunt păstrate în conformitate cu obligațiile legale de păstrare a datelor cel puțin șapte ani.

VI. Utilizarea de Cookie-uri

16. Definirea cookie-urilor

Cookie-urile sunt fișiere de text de dimensiuni reduse stocate în browserul Dumneavoastră web. Acestea sunt descărcate de browser-ul Dumneavoastră când vizitați website-ul nostru pentru prima dată. Când reveniți pe website-ul nostru de pe același dispozitiv sau browser, respectiv, fișierul cookie și toate informațiile din acesta sunt trimise pe website-ul care l-a creat („cookie-ul propriu”) sau pe website-ul de care aparține („Cookie-ul terț”) . Acest lucru ne permite să aflăm dacă website-ul a fost vizitat anterior cu browserul respectiv și ne permite să modificăm afișarea conținutului. Cookie-urile „țin minte” preferințele Dumneavoastră, ne spun cum folosiți site-ul și pot adapta ofertele pe afișaj în mod individual pentru Dumneavoastră.

17. Cookie-uri utilizate

Folosim „cookie-uri de sesiune” pe durata vizitei Dumneavoastră pe site-ul nostru cu scopul de a efectua transferul de mesaje și de a furniza serviciile solicitate de către Dumneavoastră. Prelucrarea datelor prin cookie-uri se bazează pe interesele noastre legitime de a furniza un website complet funcțional și servicii solicitate de Dumneavoastră. (RGPD Art. 6 alin 1 lit.f).

În plus, site-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text stocate pe computer, care permit analizarea modului în care utilizați website-ul. Informațiile generate de un cookie privind folosirea website-ului (inclusiv adresa IP) sunt trimise de obicei pe un server Google din Statele Unite ale Americii și stocate acolo în mod anonimizat. Această prelucrare a datelor se realizează numai în baza consimțământului acordat pentru utilizarea de cookie-uri prin intermediul setărilor cookie-urilor (RGPD Art. 6 alin 1 lit. f). Detaliile privind perioada de stocare și informațiile stocate pot fi găsite pe următorul link la Google Analytics la adresa:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

18. Setările Dumneavoastră de cookie pe acest website

Dacă doriți să dezactivați complet cookie-urile sau să le limitați, faceți acest lucru din setările browserului Dumneavoastră de internet. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Dacă alegeți să dezactivați cookie-urile de pe site-ul nostru, s-ar putea ca nu toate funcțiile să fie pe deplin accesibile.

Informații privind modul de gestionare sau ștergere a cookie-urilor pot fi găsite în secțiunea Suport integrată în browserului Dumneavoastră. Informații suplimentare privind această procedură pot fi găsite accesând link-urile furnizate în continuare:

internetexplorerInternet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

firefoxFirefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

chromeChrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

safariSafari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

operaOpera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html