Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, în cazul divorțului, că reclamantul nu poate alege între instanțele menționate la art. 915 C. proc. civ., ci este obligat să aleagă instanţa competentă în funcţie de ordinea prevăzută de text (alin. 1: competența  aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. În teza a doua se prevede că în situaţia în care soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află ultima locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.). În speță, Înalta Curte a constatat că ultima locuinţă comună a soţilor a fost în Grecia, iar în prezent, domiciliul pârâtului se află în România, iar din verificările efectuate de Judecătoria Sector 5 Bucureşti a reieșit că domiciliul pârâtului figurează în sat Cornii de Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău, pe raza de competenţă a Judecătoriei Podu Turcului, însă potrivit informaţiilor comunicate de Poliţia comunei Tătărăşti, locuinţa în fapt a pârâtului ar fi pe raza municipiului Bucureşti, fără a fi cunoscută adresa exactă. Așadar în cauză sunt incidente prevederile art. 90 alin. 2 C. civ. (În lipsă de reşedinţă, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaşte, la locul unde acea persoană se găseşte.). ”Cum locuinţa pârâtului nu a putut fi identificată în mod suficient pentru a determina competenţa unei judecătorii de pe raza municipiului Bucureşti, instanţa competentă să judece cererea de divorţ este judecătoria în circumscripţia căreia se află locul ultimului domiciliu cunoscut al pârâtului, în aplicarea dispoziţiilor art. 915 alin. 1 teza a II-a C. proc. civ. coroborate cu prevederile art. 90 alin. 2 C. proc. civ. Având în vedere particularităţile cauzei, competenţa teritorială a instanţei este determinată în raport cu locul ultimului domiciliu al pârâtului, iar nu în raport cu locuinţa acestuia, în condiţiile în care acesta a refuzat să precizeze unde locuieşte efectiv”, respectiv Judecătoria Podu Turcului. (Decizia nr. 416 din 24 februarie 2022pronunțată de Secţia I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

Av. Alina Mateihttps://www.juridice.ro/798640/iccj-divort-competenta-stabilita-in-raport-cu-locul-ultimului-domiciliu-al-paratului-iar-nu-in-raport-cu-locuinta-acestuia.htmlSĂVESCU & ASOCIAȚII 

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT