Termenul de schimbare a cărții de identitate după divorț

Termenul de schimbare a buletinului după divorț este de 15 zile de la data eliberării certificatului de divorț de către notarul public sau, în cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, de la data rămânerii definitive a sentinței de divorț. Acest termen este reglementat de art. 19 alin. 2) lit. b) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Schimbarea buletinului după divorț este obligatorie dacă, în urma desfacerii căsătoriei:

V-ar mai putea interesa si:

Divorț din străinătate

Divorț din străinătate cu copii minori

Divort la notar fara sa avem un acord

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

Divorțul la mediator. Legal, discret, eficient – Q.E.D.

  • s-a modificat numele sau prenumele (de exemplu, când soția nu păstrează numele soțului și revine la numele avut înainte de căsătorie);
  • s-a schimbat domiciliul (de exemplu, dacă unul dintre soți nu mai locuiește la aceeași adresă);

Depășirea termenului de 15 zile în care se poate schimba cartea de identitate reprezintă contravenție ce poate fi sancționată cu amendă între 40 și 80 de lei în baza art. 43 lit. b) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. ( sumele sunt actualizate periodic)

Schimbarea cărții de identitate se solicită la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor (direcțiile de evidență a persoanelor care se află, de obicei, în incinta secțiilor de poliție).

Schimbare nume dupa divorț în străinătate

Cetățenii români care locuiesc în străinătate sunt supuși acelorași termene pentru schimbarea actelor de identitate . Persoanele care se află în străinătate şi care și-au schimbat numele odată cu divorțul, pot să schimbe buletinul personal la întoarcerea în ţară,  prin procură specială-împuternicind o persoană din România sau angajând serviciile noastre puse la dispoziția dumneavoastră în acest scop.

Conform art. 14, alin. (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă”.
Pentru autentificarea unei procuri speciale aveţi nevoie de următoarele acte necesare schimbare buletin cu procură:
– un act de identitate valabil (paşaport sau carte identitate);
– datele de identitate complete ale persoanei împuternicite;
– 4 fotografii color-pe un fundal alb, frontale, mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

*În cazul în care apelați la serviciile noastre pentru divorț vă putem oferi, contra cost, în completare, și serviciul de mandat în vederea schimbării actelor de identitate. Mai multe informații pe acest subiect la tel.&whatsapp: +40768511900 sau e-mail: [email protected]

Acte necesare pentru preschimbarea buletinului după divorț:

V-ar mai putea interesa si:

Divorț din străinătate

Divorț din străinătate cu copii minori

Divort la notar fara sa avem un acord

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

Divorțul la mediator. Legal, discret, eficient – Q.E.D.

Lista documentelor necesare la direcția de evidență a persoanelor competentă pentru schimbarea cărții de identitate după divorț:

– actul de identitate actual, în original;

– certificatul de naştere, în original şi copie;

– certificatul de divorț dacă ați divorțat la notariat sau sentinţă civilă definitivă dacă divorțul s-a realizat prin instanță;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original şi copie;

– actul care face dovada spaţiului în care locuiți, în original și copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea:

cărţii de identitate (7 lei) + taxa de timbru (5 lei) se achită la sediul S.P.C.L.E.P;

cărţii de identitate provizorii (6 lei).

*sumele pot fi actualizate periodic. În cazul în care angajați serviciile noastre la aceste sume se adaugă onorariul care variază în funcție de localitatea în care aveți domiciliul din buletin.

Dacă solicitantul cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

V-ar mai putea interesa si:

Divorț din străinătate

Divorț din străinătate cu copii minori

Divort la notar fără să avem un acord

Divorț on-line pt românii din străinătate

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

Divorțul la mediator. Legal, discret, eficient – Q.E.D.