Divorţul în cazul căsătoriilor germano-române (cupluri binaţionale)

Soțul meu este german, neamț, cum divorțez?

În cazul unei căsătorii germano-române, acţiunea de divorţ poate fi înaintată atât la instanţa
germană competentă cât şi la instanţa română competentă.

Divorţul în Germania:

În cazul unui divorţ în Germania, reprezentarea prin avocat este obligatorie prin lege. Taxele și costurile cu avocații sunt mai mari decât un divorț în România dar în unele situații divorțul în Germania este unica soluție pe care soții o pot avea. (mai multe pe acest subiect aici.) Competenţa revine instanţei pe raza căreia îşi au soţii domiciliul (comun).
– În cazul în care nu (mai) există un domiciliu comun, competenţa instanţei se stabileşte în
funcţie de unul dintre domiciliile soţilor.

V-ar mai putea interesa și:

Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania?

Divorţul în România pentru românii din Germania:

Pe lânga divorţul pe cale judiciară, în România este posibil, în anumite condiţii, şi divorţul la
Oficiul stării civile, atunci când din căsătorie nu au rezultat copii. Pentru acest tip de divorț prezența soților în România este obligatorie.
Dacă aveţi deja copii, divorţul este posibil la un notar public. Pentru acest tip de divorț prezența soților la notariat, în România, este obligatorie de două ori la un interval de 30 de zile.

Pe lângă clasicele tipuri de divorț, greoaie și costisitoare, cetățenii români cu domiciliul în Germania mai au la dispoziție divorțul prin corespondență. Prezența niciunuia dintre soți nu este necesară, toată procedura desfășurându-se on-line. Mai multe informații despre divorțul on-line puteți obține accesând: Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania? | CONSULTANȚĂ PSIHO-JURIDICĂ DIVORȚ – Legile unui nou început. (academiademediere.ro)

V-ar mai putea interesa și:

Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania?

Competenţa judiciară în cazul căsătoriilor între doi cetăţeni germani care trăiesc în
străinătate.
În această situaţie, competenţa revine Judecătoriei Schöneberg (Berlin).

Procedura privind compensarea reciprocă a pensiilor între soţi în conformitate cu
legislaţia germană – Judecătoria Schöneberg (Berlin) răspunde de procedura privind compensarea reciprocă a
pensiilor între soţi, atunci când divorţul, atât in cazul căsătoriilor binaţionale cât şi a
căsătoriilor între doi cetăţeni germani, s-a produs în străinătate şi niciuna dintre părţi nu
locuieşte în Germania. Informaţii suplimentare găsiţi la adresa:
https://service.berlin.de/senatsverwaltungen/

Producerea efectelor juridice pe teritoriul Germaniei ale divorţului în România

Hotărârile de divorţ, atât pe cale judiciară cât şi pe cale administrativă (la oficiul stării civile
sau la un notar public) produc, în principiu, efecte juridice, în statul în care au fost
emise. Dacă o căsătorie a fost efectuată în România iar soții divorțează prin corespondeță, tot în România, divorțul este recunoscut atât în Germania cât și în România. (Recunoașterea divorțului din străinătate în România (academiademediere.ro)
Pentru ca hotărârile în materie matrimonială pronunţate de instanţe sau autorităţi ale altor state
să producă efecte juridice în Germania era necesară, de regulă, procedura de recunoaştere (a
se vedea mai jos).
În funcţie de data divorţului se poate stabili dacă, în cazul unei hotărâri de divorţ pronunţate în
România,mai este necesară procedura de recunoaştere:

1) În cazul divorţurilor pronunţate înainte de 01.03.2001 procedura de recunoaştere
este întotdeauna necesară.
2) În cazul divorţurilor pronunţate în perioada 01.03.2001- 01.01.2007 procedura de
recunoaştere este de asemenea necesară, cu excepţia situaţiilor în care se
prezintă un certificat prevăzut la Articolul 39 privind hotărârile în materie
matrimonială (Anexa I), Regulamentul CE 2201 / 2003
3) Divorţurile pronunţate în România după data de 01.01.2007 produc efecte juridice
în Germania fără a fi necesară procedura de recunoaştere. Dar, în cazul în care
divorţul s-a produs pe cale administrativă, la un notar public sau la un oficiu de
stare civilă din România, este de asemenea necesară prezentarea certificatului
prevăzut la Articolul 39 (Anexa I), Regulamentul CE 2201/2003

V-ar mai putea interesa și:

Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania?

Procedura de recunoaştere a unui divorţ în Germania:

– Competenţa pentru recunoaşterea unui divorţ în străinătate se stabileşte în funcţie de
domiciliul în Germania al unuia dintre soţi.
– În cazul în care niciuna dintre părţi nu are un domiciliu în Germania, competenţa
revine Departamentului pentru Justiţie al Senatului Berlin.

Cererea de recunoaştere a divorţului pronunţat în străinătate (trimisă din străinătate)

În cazul în care recunoaşterea divorţului în Germania urmează să fie solicitată din străinătate,
semnătura solicitantului va fi legalizată de către o misiune diplomatică/oficiu consular german
din străinătate. Taxa consulară, 20 EUR, se achită în moneda naţională (Lei) sau cu Visa-
/Mastercard, la cursul de schimb utilizat de misiunea diplomatică/oficiul consular).

Sursa:https://rumaenien.diplo.de/blob/2088012/55e37089f37473634b59e5ab8f75626c/infoscheidung-data.pdf

Totodată, potrivit:Chestiuni de familie – Ministerul Federal al Afacerilor Externe (diplo.de) :

Efectele unui divorț pronunțat în străinătate pentru spațiul juridic german

Potrivit principiilor generale de dreptului național și internațional, hotărârile judecătorești și alte acte oficiale comparabile produc efecte juridice imediate numai în statul în care au fost adoptate. Astfel, și un divorț produce inițial efecte juridice numai în statul în care a fost pronunțat, cu excepția cazului în care convențiile internaționale nu prevăd altceva.

În spațiul juridic german, o căsătorie desfăcută în străinătate este considerată ca fiind încă validă până când divorțul este recunoscut în mod formal de autoritatea judiciară regională competentă (v. punctul 1 de mai jos).

În Uniunea Europeană însă, se aplică așa-numitul „Regulament Bruxelles IIa”, potrivit căruia hotărârile de divorț pronunțate într-un stat membru UE (cu excepția Danemarcei) sunt recunoscute în mod regulat în alte state membre, fără a fi nevoie de o procedură formală de recunoaștere a divorțului (v. punctele 2 și 3 de mai jos).

Dacă o căsătorie a fost desfăcută în România, divorțul produce efecte juridice în Germania în următoarele condiții:

Divorțuri pronunțate înainte de 01.03.2001

În principiu, se aplică procedura formală de recunoaștere. Aceasta nu este necesară dacă ambii soți erau exclusiv cetățeni români în momentul pronunțării hotărârii de divorț (cu alte cuvinte, dacă nu aveau dublă cetățenie).

Recunoașterea formală se realizează la cerere, potrivit art. 107 din Legea privind procedurile în materie de dreptul familiei (FamFG), prin intermediul instanței competente. Hotărârea de divorț pronunțată în străinătate produce efecte juridice în Germania numai după aprobarea acestei cereri de recunoaștere. Competența revine instanței din landul federal în care soțul își are reședința obișnuită ori în care are loc o nouă căsătorie. Dacă niciunul dintre soți nu locuiește în Germania și noua căsătorie se încheie tot în străinătate, competența revine instanței din Berlin. Dacă aveți reședința obișnuită în România, puteți depune cererea cu ajutorul Ambasadei Germaniei la București. În caz de nevoie, contactați-ne.

Divorțuri pronunțate după 01.03.2001

Dacă procesul de divorț a fost intentat după 01.03.2005 în fața unei instanțe din România, o hotărâre definitivă va fi recunoscută, potrivit art. 21 din Regulamentul sus-menționat, fără alte proceduri suplimentare. Acest lucru este valabil și pentru procese de divorț intentate după 01.03.2001 și încheiate după 01.03.2005 cu o hotărâre definitivă (art. 64 alin. (3) din Regulament).

Drept dovadă a divorțului servește certificatul comun potrivit art. 33 din Regulamentul (CE) Nr. 1347/2000 (divorț după 01.03.2001), respectiv potrivit art. 39 din Regulamentul (CE) Nr. 2201/2003 (divorț după 01.03.2005), eliberat de instanța care a pronunțat hotărârea de divorț.

Divorțul la notar sau oficiul de stare civilă în România

Legislația românească prevede și divorțul de comun acord, pe cale amiabilă, la notar sau în fața ofițerului de stare civilă. Această formă de divorț nu este prevăzută de legislația germană. Deoarece un astfel de divorț nu are la bază o decizie judecătorească, fiind vorba de o înțelegere contractuală între soți, se pune problema recunoașterii acestua în Germania.

Practica administrativă a oficiilor de stare civilă din Germania cu privire la recunoașterea divorțurilor pe cale amiabilă din alte state membre UE nu este uniformă. Și în literatura de specialitate se întâlnesc diferite abordări. În prezent, întrebarea dacă și astfel de divorțuri ar trebui tratate potrivit prevederilor Regulamentului Bruxelles IIa este analizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru a dovedi că a avult loc un divorț pe cale amiabilă, solicitați notariatului sau oficiului de stare civilă un certificat potrivit art. 39 din Regulamentul Bruxelles IIa. Dacă este cazul, clarificați cu oficiul de stare civilă din Germania, de ex. unde doriți să încheiați o nouă căsătorie, dacă este nevoie de o procedură formală de recunoaștere a divorțului.

V-ar mai putea interesa și:

Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania?

Nu vă grăbiți să luați decizii înainte de a cunoaște toate informațiile de care aveți nevoie. Un articol de prezentare nu poate răspune tuturor întrebărilor dumneavoastră, de aceea vă stam la dispoziție, pe pe GSM sau WhatsApp, la numărul +40768.511.900 sau e-mail: [email protected]

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT

V-ar mai putea interesa si:

Divorț La Notariat În Germania

Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate?

Cum pot divorța prin corespondență românii din Germania?

-Divorț on-line pt românii din străinătate

Divorț internațional prin corespondență

-Divorț din străinătate fără copii și fără bunuri