Principalele prevederi legate de divorţ sunt conţinute de Codul Civil,CARTEA ÎI – Despre familie, Capitolul VII – Desfacerea căsătoriei, Art.373 şi următoarele.

Astfel: ” Divorţul poate avea loc:

a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;

d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. ”

Codul Civil reglementează admisibilitatea cererii de divorţ, dovedirea motivelor de divorţ, încredinţarea copilului / copiilor minor din căsătorie, stabilirea relaţiilor personale ale părinţilor cu copilul din căsătorie, şamd…

Distincţia între divorţul pe calea instanţei şi cel pe cale administrative

Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară. Condiţii Art. 374

(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.

(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.

(3) Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedura notarială.

Condiţii Art. 375

(1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

(2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care exista copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătura şi pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin.(3). Dispoziţiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.

Codul de procedura civilă şi alte reglementări

De asemeni, în cadrul Legislaţiei aplicabile procedurii divorţului,trebuie menţionat şi Codul de procedura civilă.

Astfel, printre alte prevederi aplicabile, art. 190 prevede faptul că: “în pricinile privitoare la starea civilă sau divorţ se vor putea asculta rudele , în afară de descendenţi.”

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cat costa un divort la notar?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

De asemeni, este important de menţionat prevederea legată de Judecătoria competentă a judeca procesul de divorţ, Art. 607: “Cererea de divorţ este de competenta judecătoriei în circumscripţia căreia se afla cel din urmă domiciliu comun al soţilor. Dacă soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul din soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se afla cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competenta este aceea în circumscripţia căreia îşi are domiciliul paratul, iar când paratul nu are domiciliu în ţară, este competenta judecătoria în circumscripţia căruia îşi are domiciliul reclamantul”.

Divorţ prin acord – condiţii pentru divorţul prin acord

Procedura obişnuită a divorţului poate aduce celor doi soţi, prin solicitările sale exprese, o serie de momente neplăcute şi încărcate intens emoţional, acest lucru fiind datorat mai ales eforturilor privind dovedirea culpei celuilalt soţ sau a culpei comune. Există, însă, şi o cale simplificată de a efectua divorţul – divorţul prin acord (divorţul prin acordul părţilor).

În baza noului Cod Civil, se poate efectua divorţ prin acord când soţii se înţeleg cu privire la realizarea divorţului, indifent de timpul trecut de la încheierea căsătoriei şi indiferent dacă au sau nu copii minori din căsătorie. Singura condiţie absolut necesară este de a se înţelege cu privire la realizarea divorţului şi la toate aspectele implicate.Tot în baza Codului Civil, intrat în vigoare începând cu 1 octombrie,divorţul prin acord se poate realiza atât la Judecătorie, cât şi la oficiile de Stare Civilă sau notar. Totuşi, în genere, orice tip de divorţ se poate pronunţa de către o instanţă de judecată.

Mediere pentru divorţul prin acord

În vederea realizării unui divorţ prin acord, în cel mai civilizat mod,calea optimă este medierea.

Medierea în vederea obţinerii unui acord atât în vederea divorţului cât şi în vederea încredinţării copiilor minori după divorţ, dar şi, dacă este cazul, al partajului, asigura calea cea mai rapidă şi ieftină de a perfectă cadrul unui divorţ prin acord.

Sursa:http://www.rfi.ro/articol/stiri/diverse/legislatie-divort-divortul-acord