Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot înregistra în România schimbarea stării civile, atunci când aceasta a avut loc în străinătate. Recunoaşterea în România a hotărârilor de divorţ străine, are loc în una din două modalităţi, în funcţie de ţara unde divorţul s-a pronunţat.

a. Înregistrarea divorţului la Serviciul de Stare Civilă competent.

Divorţul se va înregistra printr-o cerere adresată Serviciului de Stare Civilă al ultimului loc de domiciliu al solicitantului. Înregistrarea divorţului este o procedură relativ greoaie şi poate dura în medie între 2 şi 3 luni, presupunând avize interne obţinute de la o serie de autorităţi române.

V-ar mai putea interesa și:

How can I divorce if I married in România

Recunoașterea divorțului din străinătate în România

b. Recunoaşterea hotărârii de divorţ în instanţă.

Recunoaşterea divorţului se face de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în ţară – exequator. Solicitantul va depune la Tribunal cererea personal sau prin împuternicit, cu procura specială. Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate, privind un cetăţean român, se va face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către Tribunalul competent.

După obţinerea hotărârii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de Stare Civilă a ultimului domiciliu, pentru operarea modificării stării sale civile. În medie, această procedură poate dura aproximativ 4 luni.
Acte necesare pentru recunoaşterea hotărârii de divorţ din străinătate:
Cererea de recunoaştere a hotărârii străine va trebui în mod obligatoriu însoţită de următoarele acte:

a) copia hotărârii străine

b) dovada caracterului definitiv al acesteia – certificatul de divorţ sau hotărârea definitivă

c) informaţii privind numele purtat de soţi după divorţ; reveniri la numele anterior casatoriei, şamd.

Pentru demersurile de recunoaştere a sentinţei de divorţ de către o instanţă/autoritate din România, persoanele interesate pot da împuternicire unui avocat din România care să îi reprezinte, fără ca prezenţa lor să mai fie necesară.

Cetăţenii români pot înscrie un divorţ efectuat în străinatate, în condiţiile descrise mai sus, atât direct, cât şi prin împuternicirea unui avocat din România, fără ca prezenţa lor să mai fie, astfel necesară.

Cu o bogată experienţă în acest sens, Cabinetul nostru oferă servicii juridice complete celor interesaţi în inregistrarea actelor de schimbare a stării civile în general, efectuate în străinătate;

– reprezentare în România şi efectuare completă a procedurii de înregistrare a divorţului efectuat în străinătate la Serviciul de Stare Civilă;

– reprezentare în România şi efectuare completă a procedurii de recunoaştere a divorţului efectuat în străinătate la Tribunalul competent – exequator;

– consultanţă juridică pe probleme de înregistrare şi recunoaştere a divorţului efectuat în străinatate;

– redactare documente juridice pentru recunoaştere şi înregistrare a divorţului efectuat în străinătate;

– demersuri privind apostilarea, traducerea şi notarizarea documentelor juridice de stare civilă şi a hotărârilor judecătoreşti.

V-ar mai putea interesa și:

How can I divorce if I married in România

Recunoașterea divorțului din străinătate în România

Sursa:http://www.rfi.ro/articol/stiri/diverse/inregistrarea-divortului-strainatate