O parere generala este aceea ca in concubinaj nimeni nu are nici un drept, in casatorie toti au numai obligatii iar varianta de mijloc, logodna, este aceea in care fiecare are drepturile si obligatiile pe care si le asuma. Oficierea logodnei la mediator apare ca o oportunitate inlesnita de Noul Cod Cilvil asa cum reiese din analiza normelor juridice.

Logodna civila

Prevazuta de articolul 266 NCC, logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria. Totodata, logodna poate fi dovada convietuirii in concubinaj, in scopul de a genera drepturile ce rezulta din aceasta stare de fapt. Foarte important de stiut este faptul ca, pentru intocmirea actelor de logodna, este necesar ca cei doi concubini sa indeplineasca conditiile legale si anume varsta matrimoniala obligatorie de 18 ani, obligativitatea ca niciunul sa nu fie logodit sau casatorit cu o alta persoana, obligativitatea ca logodnicii sa nu fie rude, obligatia ca logodnicii sa nu fie alienati sau debili mintal, obligatia ca logodnicii sa nu fie de acelasi sex.

Cu toate ca legea nu prevede o formalitate solemna expresa pentru incheierea logodnei asa cum este in cazul casatoriei, art 266.3 NCC mentioneaza conditia ca, pentru a produce efecte juridice, logodna trebuie dovedita prin mijloace legale de proba. Noul Cod Civil nu stabileste direct in sarcina carei institutii/profesii cade intocmirea documentatiei probatorii in vederea dovedirii logodnei, ci indirect prin legea 192/2006 privind medierea si exercitarea profesiei de mediator atribuie mediatorului rolul de a intocmi documentia necesara in vederea continuarii casatoriei conform art 64 din 192/2006, iar logodna este exact promisiunea reciproca de a incheia casatoria. Avand in vedere si faptul ca acordul de mediere are valoarea juridica a unui inscris sub semnatura privata ce contine consimtamantul partilor semnatare, iar consimtamantul personal si liber reprezinta principala conditie pentru convietuirea intre un barbat si o femeie, asa cum prevede art 271, este lesne de inteles competenta legala a mediatorului pentru intocmirea unui acord de mediere care sa contina consimtamantul personal si liber al partilor de a incheia logodna, document ce constituie mijlocul legal de proba privind incheierea logodnei asa cum este solicitat de art 266.3 NCC.

In ce consta logodna?

Certificatul de logodna

Pentru incheierea logodnei la mediator este necesar ca viitorii logodnici sa ia legatura cu biroul nostru la tel.0768.511.900 cu cel putin o saptamana inainte pentru a avea o discutie asupra conditiilor incheierii logodnei. Ulterior stabilirii conditiilor se intocmeste documentatia necesara care se semneaza de catre logodnici apoi se semneaza si stampileaza de catre mediator. Intrucat nu este prevazuta o forma solemna de semnare a documentelor, asa cum este in cazul casatoriei, actele pot fi semnate oricand.

Ce contine acordul cu privire la incheierea logodnei?

Pe langa conditiile prevazute de prevederile art 266-270 NCC, acordul cu privire la incheierea logodnei poate contine exprimarea acordului de vointa al logodnicilor cu privire la felul in care vor fi achizitionate bunurile pe perioada logodnei, regimul matrimonial in care se va incheia casatoria promisa, numele si detalii privind copiii nascuti in perioada concubinajului, alegerea nasilor, localul sau biserica in care sa aiba loc casatoria, respectiv cununia religioasa, si orice alte puncte asupra carora logodnicii convin in conditiile legii.

Te-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cine raspunde de copiii din relatiile de concubinaj?

Cum se impart bunurile obtinute in timpul concubinajului?

-Legea logodnei

Totul despre logodna:

Ruperea logodnei are consacrate doua articole in Cartea a II-a a NCC.

Art: Art. 267 Ruperea logodnei

(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. (2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. (3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

Foarte important este in totusi art Art. 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei

(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate. (2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condiţiile alin. (1).

Ce se intampla cu darurile obtinute in considerarea logodnei sau pe durata acesteia?

Art. 268 Restituirea darurilor

(1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite. (2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii. (3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.

Jurisprudența demonstrează ca bunirile obținute in perioada logondei pot fi bunuri comune ale ambilor logondnici in anumite condiții:

Bunurile dobândite în timpul logodnei sunt proprietate comună pe cote părţi, dacă se face dovada că între logondnici a existat o convenţie scrisa ( ex logodna la mediator) sau chiar și una tacită, în acest sens.

În cazul partajului bunurilor achiziţionate în perioada logodnei părţile sunt ţinute să dovedească contribuţia lor efectivă la dobândirea fiecărui bun în parte şi, prin urmare, dobândirea unui drept de proprietate comună pe cote părţi. Aşadar, în raporturile patrimoniale dintre logodnici se aplică dispoziţiile dreptului comun atât cu privire la dobândirea proprietăţii pe cote-părţi, cât şi cu privire la sistarea stării de coproprietate pentru fiecare bun în parte.

Esenţială în cazul unui asemenea partaj este stabilirea, pe bază de probe, a contribuţiei fiecărui logodnic la achiziţionarea bunurilor, indiferent pe numele căruia dintre ei s-a întocmit actul de achiziţie. Fiind vorba despre împrejurări de fapt, sunt admisibile orice mijloace de probă, inclusiv proba testimonială. (Curtea de Apel Suceava, Decizia civilă nr. 165/14 decembrie 2016, portal.just.ro)

Pentru intrebari cu privire la modalitatea de incheiere a logodnei prin mediere ca mijloc de proba, nu ezitati sa ne sunati la numarul: 0768.511.900.

Certificatul de concubinaj

Legea concubinajului

Adesea cupluri care convietuiesc in relatii de concubinaj ne solicita intocmirea unei documentatii care sa ateste convietuirea in concubinaj a acestora, incepand de la o anumita data, fara sa existe o promisiune reciproca de a incheia casatoria, asa cum este in cazul logodnei. Intrucat concubinajul nu este prevazut ca institutie juridica in NCC, incheierea unui acord in care partile consimt faptul ca se afla intr-o relatie de concubinaj poate fi efectuat, dar efectele sale sunt foarte imprecise din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, astfel de acorduri se pot incheia, ele fiind o confirmare a relatiei de concubinaj inceputa la o anumita data, fara sa creeeze obligatii sau drepturi exprese concubinilor in baza unor prevederi legale.

Pentru mai multe informatii asteptam sa ne apelati la tel:0768.511.900 sau prin oricare din modalitatile prevazute la datele de contact.

Mediator Petru Mustateanu – 0768.511.900.

Te-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cine raspunde de copiii din relatiile de concubinaj?

Cum se impart bunurile obtinute in timpul concubinajului?

-Acte necesare logodna