Instanța de fond a dispus desfacerea căsătoriei din vina ambelor părţi, încredinţarea minorului in varsta de 2 ani si 4 luni către tată și a minorei in varsta de 1 an si 6 luni către mama pârâtă, cu obligarea părţilor la plata pensiei de întreţinere în cuantum de…  S-a reţinut că vinovaţi de desfacerea căsătoriei se fac ambii soţi și  că nici unul dintre cei doi  părinţi nu se poate ocupa singur de creşterea copiilor minori, ambii fiind sprijiniţi de propriile familii.

Ataşamentul faţă de cei doi copii îl manifestă atât mama, cât şi tatăl, în măsura priceperii şi a experienţei celor doi tineri. Vârsta  minorului AI şi ataşamentul familiei reclamantului  determină instanţa să aprecieze că interesul superior al minorului este satisfăcut prin încredinţarea lui tatălui, în timp ce vârsta fragedă a minorei AV impune prezenţa permanentă şi supravegherea mamei, fapt care nu trebuie privit de cele două părţi ca o separare a celor doi fraţi, ci ca o soluţie de moment. 

Instanta de apel:
În motivare, apelanta arată că “instanţa de fond la termenul din data de… a ascultat părinţii, ocazie cu care apelanta şi-a manifestat voinţa în sensul creşterii şi educării celor doi copii, în timp ce reclamantul a refuzat în mod categoric oferta instanţei privind creşterea şi educarea celor doi copii, dorind doar pe minorul AI, cel care are o vârstă fragedă de 1 an şi 11 luni.   Un alt principiu încălcat prin dispoziţia instanţei de fond este acela al menţinerii fraţilor împreună.  Aşa cum s-a subliniat în doctrină şi în practica judiciară, măsura separării minorilor fraţi trebuie să fie adoptată numai în situaţii excepţionale şi pentru cauze temeinic justificate ce nu se regăsesc în prezenta cauză. ”
Prin întâmpinare, intimatul solicită respingerea apelului ca fiind neîntemeiat, menţinerea dispoziţiilor instanţei de fond, precum şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea întâmpinării se arată că cea care a părăsit domiciliul conjugal este pârâta, mai mult nu era prima ocazie în care era confuză atât în sentimentele ei faţă intimat, cât şi cu privire la apartenenţa sa la familia A.
Nedovedirea agresivităţii fizice a intimatului se datorează faptului că niciodată nu a lovit-o pe soţia sa.
Cu privire la încredinţarea minorilor se arată că în această materie nu există nici o prevedere legală care ar statua cum că minorii, fraţii nu pot fi crescuţi separat.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Examinând apelul declarat de apelantă în raport de motivele de apel invocate, precum şi din oficiu conform art.295 teza a II-a Cod de procedură civilă, instanţa constată că acesta este întemeiat în parte,
În ceea ce priveşte motivul destrămării căsniciei, tribunalul apreciază că prima instanţă în mod corect a constatat în baza probelor testimoniale administrate că ambele părţi au contribuit prin comportamentul lor la deteriorarea relaţiilor de căsătorie…
În ceea ce priveşte însă încredinţarea minorilor, tribunalul este de părere că prima instanţă nu a ţinut cont de probatoriul administrat şi a nesocotit principiul interesului superior al copiilor, care se realizează deopotrivă prin asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi îngrijirea acestora, precum şi prin menţinerea fraţilor împreună.
Prima instanţă a dispus încredinţarea minorului în vârstă de numai 2 ani şi 4 luni, respectiv a numitului AI, tatălui reclamant, deşi acesta se află în îngrijirea mamei sale, împreună cu minora AV.   Prin probele administrate nu s-a dovedit că pârâta nu ar fi capabilă de a-şi îngriji copiii, iar ancheta socială a concluzionat că pârâta dispune de condiţii corespunzătoare în vederea creşterii acestora, locuind într-o casă cu 3 camere, care are o suprafaţă de 70 mp.
Nu s-a dovedit prin nici o probă că apelanta ar fi neglijat copiii, sau că ar fi avut o atitudine nepotrivită faţă de aceştia, iar vârsta fragedă a minorilor, de numai 2 ani şi 4 luni, respectiv de un an justifică pe deplin, chiar şi impune prezenţa permanentă a mamei în creşterea şi îngrijirea acestora.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

sursa speta: http://portal.just.ro/96/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=37

Exemplul de mai sus este cat se poate de elocvent pentru ce se poate intampla atunci cand parintii insista sa fie parti ale unui proces de divort refuzand sa se bucure de avantajele de necontestat ale medierii.

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti –