Medierea în România este o procedură voluntară, părţile apelează la mediere doar dacă consideră că este în interesul lor să facă acest demers.

Astfel, se poate apela la mediere:

a) La cererea unei părţi

În momentul în care există o divergenţă între mai multe părţi iar una dintre ele consideră că prin mediere se poate soluţiona neînţelegerea, aceasta apelează la serviciile unui mediator. Alegerea acestuia se face prin consultarea tabloului mediatorilor autorizaţi în care se regăsesc toţi mediatorii cu drept de practică din România.

Partea se prezintă la mediator din proprie voinţă şi semnează cu acesta un contract de pregătire a medierii prin care mediatorul se obligă în schimbul unui onorariu să invite partea/părţile cu care acesta se află în conflict la o şedinţă de mediere.

b) La cererea mai multor părţi

Este situaţia ideală, în care părţile implicate într‑o dispută decid de comun acord să apeleze la serviciile unui mediator pentru rezolvarea disputei dintre ele. Părţile aleg de comun acord mediatorul (acesta trebuie acceptat de către fiecare parte) iar după semnarea contractului de mediere poate avea loc medierea propriu‑zisă.

c) La recomandarea instanţei/organelor judiciare

Recomandarea făcută părţilor trebuie acceptată de către acestea medierea fiind o procedură voluntară. În prezent, nu există posibilitatea obligării părţilor de către instanţă să apeleze la mediere, acestea fiind informate de către organele judiciare şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale asupra posibilităţilor şi avantajelor folosirii procedurii medierii. Astfel, părţile pot fi doar îndrumate să recurgă la mediere pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

În cadrul procesului de mediere părţile au asigurate toate drepturile şi libertăţile fundamentale care le‑au fost consfinţite de către legiuitor.

Din prevederile articolului 2, alin. (1) reiese că:,, …. părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege”. Iar din prevederile articolului 2 alin (3) rezultă că: ,,Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a‑şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege”.

V-ar mai putea interesa si:

Divort rapid cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort la notar fara sa avem un acord

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort cetatean strain

Principiile care se aplică medierii sunt şi pot fi traduse în drepturi după cum urmează:

‑ dreptul participării voluntare la procesul de mediere

‑   dreptul autodeterminării

‑   dreptul la demnitate şi de a nu fi discriminat (Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.)

‑   dreptul de a beneficia de un tratament neutru şi echitabil şi imparţial din partea mediatorului, etc.

‑   dreptul de a fi informate cu privire la procesul de mediere, la efectele medierii, la efectele semnării unui acord de împăcare

‑   dreptul de a renunţa la mediator

‑   dreptul de a se retrage oricând din procesul de mediere.

‑   dreptul de a semna acordul de mediere sau de a refuza semnarea acestuia dacă soluţia la care s‑a ajuns nu‑i satisface pe deplin interesul.

De asemenea părţile au dreptul de a fi asistate de un avocat în timpul medierii sau de către orice alte terţe persoane pe care acestea le consideră oportune ca şi prezenta.

Părţile au dreptul de a mandata terţe persoane inclusiv un avocat pentru le reprezenta interesele în cadrul medierii şi a negocia în numele şi pe seama lor o înţelegere.

V-ar mai putea interesa si:

Divort rapid cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort la notar fara sa avem un acord

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort cetatean strain

Sursa:http://medierea.ro/articole/979-cum-se-ajunge-la-mediere-ghid-de-mediere

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014