Divorț în cazul în care soții nu mai locuiesc în țară

Cetățenii români care nu mai au locuința in țară, pot beneficia prin intermediul cabinetului nostru de servicii complete necesare desfacerii căsătoriei printr-o procedură simplificată astfel incât totul să se desfășoare fără ca dumneavostră să fiți nevoiți să vă prezentați in țară pentru divorț. In ceea ce privește procedura simplificată aceasta se referă la procedura de divorț in care ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei sau există intre soți un dialog in care se pot conveni condițiile desfacerii căsătoriei. In cazul in care unul din soți nu este de acord sau nu i se cunoaște domiciliul pentru a putea colabora, procedura judecătorească presupune un timp mai indelungat și o procedură mai elaborată, dar, deasemenea, prezența dumneavoastră nu este necesară, colegii nostri efectuând in numele dumneavoastră totalitatea procedurilor necesare desfacerii căsătoriei. Această procedură a fost explicată detaliat aici:https://academiademediere.ro/divort-in-lipsa-unuia-dintre-soti/

Recunoașterea legală a divorțului

Pe lîngă alte avantaje, divorțul obținut în România prin pachetul nostru de servicii are avantajul de a fi recunoscut de autoritățile române și implicit de autoritățile U.E.  Spre diferență de divorțul efectuat în România, divorțul obținut  la o autoritate din străinătate are nevoie de recunoaștere judecătorească in România printr-o procedură specială: Este important de știut faptul că înscrierea divortului pronunțat în străinatate, a unui cetatean roman, se va face numai dupa ce hotararea straină, a devenit definitivă si irevocabilă și a fost recunoscută de către tribunalul judetean competent (sau tribunalul municipiului Bucuresti, dupa caz), conform prevederilor art.166 si 170 din Legea nr.105/1992. Pe cale de consecință, un divorț efectuat în străinătate nu produce efecte juridice dacă nu trece printr-o procedură judecărească complementară în România. Mai multe pe acest subiect am scris în articolul:Recunoașterea divorțului din străinatate in România.

Înainte de lua decizia asupra divoțului sau de a stabili dacă doriți să ne angajați, vă incurajăm să ne adresați gratuit intrebările dumneavoastra despre modalitatea in care puteți divorța in România chiar dacă nu mai aveți resedința in țară, prin telefon la nr +40768.511.900, WhatsApp, sau e-mail, la care vom răspunde detaliat și personificat tuturor intrebărilor dumneavoastră privind procedura, timpul și costurile pe care le presupune divorțul prin corespondență.

Mai multe pe acest subiect veți gasi citind:

Divorţul la distanţă

-Divorț în lipsa unuia dintre soți

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divorț fără prezentare pentru românii din străinătate

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT

Notă suplimentară:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 914 alin. (2) C. proc. civ., dacă nici reclamantul, nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România, în lipsa unui astfel de acord cererea de divorţ fiind de competenţa Judecătoriei Sectorului 5. Înalta Curte a statuat că, în ceea ce privește acordul de voință al părților cu privire la instanţa competentă să judece cererea de divorţ, C. proc. civ. nu cere ca acest acord să fie dat expres, în cadrul aceluiaşi înscris, el putând rezulta şi din indicarea aceleiaşi instanţe realizată chiar separat, dar neechivoc, de fiecare dintre părţi. În speță, odată cu introducerea acţiunii de divorţ, reclamantul şi-a manifestat voinţa ca litigiul să fie soluţionat de Judecătoria Piatra Neamţ, în a cărei rază teritorială s-a aflat, de altfel, ultimul domiciliu comun al soţilor. Pârâta la rândul său s-a manifestat similar, în sensul că, prin întâmpinarea formulată, nu a invocat necompetenţa teritorială a Judecătoriei Piatra Neamţ şi, mai mult, a înregistrat propria acţiune de divorţ, pe rolul aceleiaşi instanţe. Prin urmare, în cauză este întrunit acordul părților cu privire la soluționarea cererii de divorț de către Judecătoria Piatra-Neamț. (Decizia nr. 908 din 26 martie 2015 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect conflict negativ de competență)Sursa:Corina Cioroabă~http://www.juridice.ro/379955/iccj-competenta-de-solutionare-a-cererii-de-divort-in-cazul-in-care-partile-nu-mai-au-locuinta-in-tara.html , cum divortam daca nu mai locuim in tara?