Nulitatea căsătoriei este diferită de divorț. Ambele instituții Juridice pun capăt căsătoriei, însă între ele există deosebiri esențiale.

Astfel, cauzele care determină nulitatea căsătoriei constau în nerespectarea unor cerințe impuse de lege, anterior sau concomitent încheierii ei, pe când cauzele care duc la divorț sunt posterioare încheierii căsătoriei, aceasta fiind valabil încheiată. În cadrul noului Cod civil, nulitatea căsătoriei este reglementată de art.293-306 și este clasificată astfel: nulitatea absolută și nulitatea relativă.

Potrivit reglementării actuale, nulitatea absolută a căsătoriei intervine în următoarele cazuri:

Căsătoria încheiată în cazul lipsei vârstei matrimoniale – căsătoria încheiată înainte de împlinirea vârstei de 16 ani, atât pentru bărbat cât și pentru femeie, adică în perioada impubertății legale, este lovită de nulitate.

Căsătoria încheiată de o persoană care era deja căsătorită – acest caz de nulitate are ca scop apărarea principiului monogamiei.

Căsătoria încheiată între rude în gradul prohibit de lege – reprezintă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între rudele în linie colaterală până în gradul IV inclusiv, este oprită de lege, fiind sancționată cu nulitate absolută.

Căsătoria încheiată între persoane de același sex – în țara noastră nu sunt recunoscute căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în țară sau în străinătate.

Lipsa diferențierii sexuale.

Lipsa consimțământului exprimat personal și liber.

Căsătoria încheiată de către alienatul mintal sau debilul mintal – în acest caz căsătoria este oprită din motive biologice și sociale.

Lipsa solemnității celebrării căsătoriei.

Lipsa de publicitate – căsătoria clandestină – publicitatea presupune afișarea declarației de căsătorie, în extras, într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau al primăriei unde se va încheia căsătoria.

Necompetența ofițerului de stare civilă – căsătoria încheiată de un funcționar care nu avea calitatea de ofițer de stare civilă este nulă.

Frauda la lege – constituie cazul de nulitate absolută a căsătoriei atunci când unul din viitori soți urmărește, prin încheierea căsătoriei, să se sustragă rigorilor legii.

Căsătoria fictivă – se urmărește un anumit scop prin căsătoria încheiată.

Căsătoria de conveniență – reprezintă căsătoria încheiată doar pentru anumite interese, de regulă materiale.

Lipsa aprobării prealabile a conducătorului instituției în care este angajat preotul militar – nulitatea absolută intervine când preotul militar se căsătorește cu o persoană apatridă sau care nu are exclusive cetațenia română, fără a avea aprobarea prealabilă a conducătorului instituției în care este angajat acesta.

În ceea ce privește nulitatea relativă a căsătoriei, aceasta intervine în următoarele cazuri:

Lipsa încuviințărilor sau autorizării în cazul căsătoriei minorului – minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, a persoanei sau autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești și cu autorizarea instanței de tutelă. Lipsa încuviințărilor sau autorizării atrage nulitatea relativă a căsătoriei.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cat costa un divort la notar?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Viciile consimțământului – când consimțământul soțului a fost viciat prin eroare, dol sau violență, căsătoria poate fi anulată.

Lipsa discernământului – persoanele lipsite temporar de facultățile mintale nu se pot căsători în intervalul de timp în care discernământul le lipsește, întrucât nu pot exprima consimțământul valabil.

Căsătoria încheiată între tutore și minor aflat sub tutelă.

În ceea ce privește efectele nulității căsătoriei, atât nulitatea absolută, cât și cea relativă produc aceleași efecte, ce vizează relațiile dintre soți și relațiile dintre soții- părinți și copii.

Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terțe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul a cunoscut, pe de altă parte, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei.

Sursa:http://www.rfi.ro/articol/stiri/diverse/vreti-sa-anulati-casatoria