In Titlul  V, la art. 979-995 din Noul  Cod De Procedura Civila este prezentata procedura partajului judiciar.

In cazul  in care partajul  nu se poate realiza prin Acord la Mediator, oricare dintre coproprietari se poate adresa instantei de judecata cu o cerere de partaj. 

Cuprinsul  cererii de chemare in judecata trebuie sa contina: 

–  Numele si prenumele, domiciliul  sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul  lor.

–  Codul  numeric personal  sau, dupa caz, codul  unic de inregistrare ori  codul  de identificare fiscala, numarul  de inmatriculare in registrul  comertului sau de inscriere in registrul  persoanelor juridice si contul  bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant.

Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. 

–  Daca reclamantul  locuieste in strainatate, va arata si domiciliul  ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.

–  Numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul  reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul  profesional.

Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. 

–  Persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul.

–  Obiectul  cererii (partajul) si toate bunurile supuse partajului, realizandu-se o evaluare a acestora, dupa pretuirea reclamantului. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul  si apartamentul, precum si, cand imobilul  este inscris in cartea funciara, numarul  de carte funciara si numarul  cadastral  sau topografic, dupa caz;

–  Locul  unde se afla bunurile supuse partajului, precum si persoana care le detine sau le administreaza

Titlul  pe baza caruia acesta este cerut partajul

–  Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea

–  Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere

–  Semnatura.

La primul  termen de judecata, daca partile sunt prezente, instanta le va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si va lua act, cand este cazul, de recunoasterile si acordul  lor cu privire la existenta bunurilor, locul  unde se afla si valoarea acestora.

 

In tot cursul  procesului, instanta va starui ca partile sa imparta bunurile prin buna invoiala iar pentru asta sa incerce partajarea bunurilor  la mediatorDaca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor prin mediere, conform art. 982 alin. (2) Cod de procedura civila, instanta va hotari potrivit intelegerii lor, partile avand posibilitatea incheierii unei tranzactii.

Daca printre cei interesati se afla minori, persoane puse sub interdictie judecatoreasca ori disparuti, se va putea incheia un acord de mediere la mediator, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal.

Atunci cand acordul de mediere priveste numai partajul  anumitor bunuriinstanta va lua act de aceast acord de mediere si va pronunta o hotarare partiala, continuand procesul  pentru celelalte bunuri.

Intelegerea partilor prin mediere poate interveni oricand in cursul  procesului,partile putand solicita, potrivit art. 438 Cod de proc. civ., ca instanta sa ia act de acordul de mediere  si sa il consfiinteasca. 

Daca partile nu ajung la o intelegere la mediator, procesul  va continua, urmand ca instanta sa hotarasca potrivit dispozitiilor legale si tinand cont de probele administrate in cauza.

Prin urmare, instanta va stabili:

–  bunurile supuse impartirii;

–  calitatea de coproprietar;

–  cota-parte ce se cuvine fiecaruia;

–  creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietariile au unii fata de altii;

–  daca se imparte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinile mostenirii.

V-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort on-line pt romanii din diaspora

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Mediere divort cu copil minor

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact prezente pe acest site .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013