Medierea a aparut in Romania relativ de putin timp, insa in statele Uniunii Europene si in Statele Unite, apelarea la mediere reprezinta regula, inainte de a apela la o instanta de judecata. Aceasta procedura se bazeaza pe neutralitatea si impartialitatea mediatorului, pe confidentialitatea celor discutate in timpul intalnirilor si pe faptul ca solutia finala este a celor care participa, si nu este impusa de nimeni.

In consecinta, este o modalitate eleganta, rapida si mai putin costisitoare, prin care cei aflati intr-o neintelegere, situatie divergenta, pot gasi, cu ajutorului unei persoane neutre si impartiale – mediatorul – o solutie convenabila de ambele parti.

Se pot rezolva prin aceasta procedura o arie larga de conflicte, cum ar fi cele referitoare la:

* Despre desfacerea casatoriei Reglemementarile legale cu privire la desfacerea casatoriei (divort) se regasesc atat in Codul Civil, cat si in Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu completarile ulterioare.

Astfel, Codul Civil precizeaza in art. Art. 373 motivele de divorţ: “Divorţul poate avea loc:

  • a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
  • b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
  • c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.”.

De asemenea, partile se pot adresa si unui notar public, daca indeplinesc urmatoarele condiţii:

(1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

(2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin.

(5).”. * Desfacerea casatoriei prin mediere Avand in vedere cele prezentate mai sus, desfacerea casatoriei apeland la procedura medierii, fata de notariat sau starea civila, are mai multe avantaje: Tot ce se discuta in cadrul procedurii este confidential, prin semnarea contractului de mediere, mediatorul este obligat sa nu divulge, sa nu faca publice discutiile, convorbirile, negocierile dintre partile participante; Avand in vedere ca se discuta despre relatii de familie, sentimentele pe care partile le au, mediatorul este persoana cea mai indicata in a neutraliza emotiile negative, acuzele si toate lucrurile mai putin placute care ar putea aparea in cadrul discutiilor dintre parti. Daca in urma casatoriei au rezultat si copii minori, consideram ca este nefiresc ca viitorul acestora sa fie hotarat de o terta persoana (notar, judecator etc), prin apelarea la mediator, parintii sunt ajutati sa decida singuri aspectele referitoare la exercitarea autoritatii parintesti, domiciliul minorului, plan parental, program de pastrare a relatiilor cu minorul pentru parintele care nu va mai locui cu acesta, contributia fiecaruia dintre parinti la cheltuielile de intretinere etc;

Mediatorul are obligatia, prevazuta expres in Legea medierii, sa se asigure ca cele convenite de parinti cu privire la minor/minori sunt in concordant cu interesul acestuia. “Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia in fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.”.(art.65). In urma procedurii de mediere, in situatia in care partile au ajuns la o intelegere, mediatorul redacteaza un inscris, care poarta denumirea de Acord de mediere, ce va cuprinde toate aspectele asupra carora partile s-au inteles. Acest inscris este semnat atat de catre parti, cat si de catre mediator, si se depune la instanta competenta, insotit de o cerere prin care partile solicita acesteia incuviintarea Acordului de mediere.

Din practica, in situatia in care instanta constata ca sunt indeplinite toate cerintele impuse de lege, termenul in care este solutionata aceasta cerere este unul extreme de rezonabil, fata de situatia in care s-ar fi procedat la cererea clasica de divort adresata instantei. Astfel, se poate solution in doua-trei saptamani, o luna sau doua, in functie de instanta de judecata, intrucat nu exista inca o practica unitara pe tara in acest domeniu.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Sursa:Anca Simona Cinepa – Mediator autorizat-http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/9107-legislaie-divorul-prin-procedura-medierii.html