Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil, au devenite aplicabile o serie de dispoziții legale referitoare la logodnă și căsătorie.

Până la data de 1 octombrie 2011, diferența dintre concubinaj și logodnă nu exista din punct de vedere legal, fapt contrar din punctul de vedere al religiei. Însă, chiar și după 1 octombrie, ne întrebăm, care este diferența dintre logodnă și concubinaj?

Te-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Mediere divort cu copil minor

Oficiere logodna Bucuresti

În primul rând, se poate susține că logodna implică concubinajul, însă nu și invers (cel puțin la un nivel teoretic). Prin urmare, este de la sine înțeles că doi logodnici se bucură unul de celălalt zilnic și își împart astfel toate trăirile (sau cât le permite timpul), ca urmare a legăturii mai puternice create prin logodnă (și implicit a dorinței de a se căsători). Însă, doi concubini, nu sunt neapărat logodnici, chiar dacă pentru multe persoane, concubinajul a fost pasul premergător căsătoriei.

În cel de-al doilea rând, logodna reprezintă un legământ, în timp ce concubinajul reprezintă doar o conviețuire. Prin urmare, logodna ar avea o însemnătate mai mare, inclusiv în societate (formularea ˝dânsa este logodnica mea˝ are o nuanță mult mai puternică decât ˝dânsa este concubina mea˝, sau mai rău ˝cu dânsa stau în concubinaj˝). Însă, până la urmă ambele reprezintă practic același lucru: împărtășirea oricărui moment din viața celor ce formează un cuplu.

Și totuși, care este diferența între logodnă și concubinaj?

Noul Cod civil prevede această diferență în articolul 266 și anume că logodna reprezintă practic o promisiune reciprocă, în sensul în care el promite să se căsătorească cu ea, iar ea promite să se căsătorească cu el (sau viceversa). Prin urmare, diferența dintre cele două (diferență percepută în același sens demult în societate), ar reprezenta practic obligarea părților la a se căsători. Pe de cealaltă parte, concubinii nu-și promit nimic, sau chiar dacă își promit, nu sunt sancționați legal dacă nu-și duc la îndeplinire promisiunea de a se căsători.

Ca atare, dacă două persoane se logodesc, iar una dintre ele nu mai dorește în mod abuziv să se căsătorească ulterior, această ultimă persoană poate fi obligată la plata unor despăgubiri. În schimb, dacă concubinul(a) părăsește abuziv locuința comună, nu poate fi tras(ă) la răspundere întrucât Noul Cod civil nu a reglementat concubinajul.

Din punct de vedere legal, concubinajul nu există ca instituție de drept, ea bazându-se pe reguli neprevăzute de lege (obiceiuri de cele multe ori). Însă, nu același lucru se poate susține despre logodnă, unde începând cu 1 octombrie 2011, putem discuta de o instituție de drept, cu reglemetări speciale care nasc anumite drepturi și obligații. Mai multe despre logodna puteti citi in articolul: Logodna, o instituţie nouă în România

Te-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Oficiere logodna Bucuresti

Concubinajul este o uniune de fapt cu caracter de stabilizare şi nu intra sub incidenţa reglementărilor legale.

Starea de concubinaj se caracterizează prin următoarele:

a) uniune de viaţă în comun;

b) apartenta exterioară a unui menaj;

c) libertatea juridică de a se căsători.

În ceea ce priveşte concubinajul, este exclusă aplicarea prin analogie a dispoziţiilor din codul familiei privitoare la relaţiile dintre soţi.

Aspecte importante legate de starea de concubinaj:

Regimul juridic al comunităţii de bunuri, aplicat soţilor, nu se extinde şi asupra bunurilor concubinilor. Nu se aplică prezumţia legală de bunuri comune bunurilor dobândite de concubini în perioada concubinajului.

Concubinii pot dobândi bunuri asupra cărora să aibă fiecare un drept de propietate pe cote-părţi, în raport cu contribuţia fiecăruia la dobândirea lor. Contribuţia concubinilor este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţelor judecătoreşti, pe baza probatorului administrat.

Regimul juridic al construcţiilor ridicate de concubini diferă dacă aceştia au ridicat o construcţie pe terenul proprietatea celuilalt, când incidente sunt dispoziţiile art. 494 cod civil – fără consimţământul proprietarului terenului, construcţia devine proprietatea concubinului proprietar al terenului, constructorul concubin având dreptul la o creanţă egală cu valoarea contribuţiei sale.

Dacă starea de fapt se transformă într-o acţiune juridică, bunurile concubinilor vor avea regimuri juridice diferite:

– bunuri dobândite separat – bunuri proprii fiecăruia dintre concubini;

– bunuri dobândite împreună – bunuri asupra cărora au o cota-parte potrivit regulilor care guvernează proprietatea pe cote-părţi;

Actele juridice menite a determina pe una dintre părţile contractante să înceapă sau să menţină o relaţie de concubinaj sunt lovite de nulitate absolută pentru cauza imorală şi ilicită.

Răspunderea civilă delictuala – concubina are de suferit un prejudiciu în urmă decesului susţinătorului, dacă relaţia de concubinaj are caracter de stabilitate.

În privinţa copiilor rezultaţi din relaţii de concubinaj, nu operează prezumţia legală de paternitate. Convieţuirea în fapt a mamei cu pretinsul tata sau prestarea unei întreţineri produce efecte asupra cursului prescripţiei extinctive: dreptul la acţiune în stabilirea paternităţii copilului începe să curgă de la încetarea convenţiei sau prestării întreţinerii.

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt şi din relaţia de concubinaj a mamei cu alt bărbat ia naştere un copil, acesta are ca tata pe soţul mamei, iar paternitatea biologică poate deveni legală numai în urma tăgăduirii paternităţii de către soţul mamei sau recunoaşterii sau admiterii acţiunii în stabilirea paternităţii fată de tatăl biologic.

Te-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Mediere divort cu copil minor

Oficiere logodna Bucuresti

Sursa:NCC, NCPC si internet.

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti – 0768.511.900