Una dintre problemele controversate, in cazurile de separaţie a părinţilor, este accea a participării minorului la şedinţa de mediere.

În acestă privinţă legislaţia diferă de la o ţară la alta.

În România nu există norme explicite cu privire la participarea sau neparticiparea minorului la procedura de mediere.

Din acest motiv în rândul mediatorilor şi a specialiştilor în drept există opinii şi poziţii diferite.

Astfel, s-a conturat un curent potrivit căruia minorul nu trebuie să participe la şedinţa de mediere, deoarece discuţiile în contradictoriu dintre părinţi nu ar face altceva decât să adâncească trăirile emoţionale ale acestuia.

De asemenea, susţinătorii acestei poziţii consideră că nici ascultarea minorului de către mediator nu este benefică dezvoltării normale a copilului.

Cei în cauză opinează că cei mai mulţi dintre mediatori nu au prgătirea necesară unui astfel de demers, care ar trebui efectuat doar de un psiholog sau în prezenţa acestuia.

Aceştia consideră că ancheta psihosocială şi ascultarea minorului, care a împlinit vârsta de 10 ani, de către instanţă sunt suficiente pentru a stabili cadrul relaţiilor afective dintre părinţi şi copii.

Susţinătorii celuilalt curent consideră că minorul trebuie consultat şi ascultat cu privire la orice aspect care îl priveşte.

Aceştia aduc în sprijinul afirmaţiilor lor dispoziţiile art. 264  alin 1 Cod civil privitoare la ascultarea copilului, în care se arată că „În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei”.

Totodată, cei în cauză uzitează şi de dispoziţiile art. 264 alin 2 Cod civil care prevăd  că “Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte”.

De asemenea, aceştia fac apel la Ghidul pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie civilă şi familială, adoptat de Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei la 7 decembrie 2007, potrivit căruia „…se recomandă statelor membre şi organismelor participante la medierea familială de a colabora în vederea stabilirii criteriilor comune de apreciere a interesului superior al copilului, incluzând posibilitatea pentru copii de a participa la procesul de mediere. Aceste criterii ar trebui să conţină pertinenţa vârstei copilului sau maturitatea sa mintală, rolul părinţilor şi natura litigiului. Consiliul Europei în cooperare cu Uniunea Europeană, ar putea contribui la aceasta”. 

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Cu privire la participarea minorului la procedura de mediere, merită menţionată poziţia vicepreşedintelui Judecatoriei Suceava – Marcel Nichita, care, în cadrul Seminarului “Ziua europeană a medierii” (organizat la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în perioada 21 – 22.01.2014), a afirmat:

“Într-o altă situaţie pe care am întâlnit-o s-a încheiat acord de mediere între părinţi, între majori, în condiţiile în care acordul de mediere se referea la drepturi aparţinând unui minor, dar care avea peste 14 ani. Începând cu vârsta de 14 ani, părţile, oamenii, persoanele au capacitatea de exerciţiu restrânsă. Prin urmare, actele care se referă la aceste persoane se încheie de ele personal, cu asistenţă sau autorizare, după caz a reprezentantului sau şi uneori a instanţei de tutela.

Prin urmare, dacă aveţi un caz de majorare a unei pensii de întreţinere pentru un copil care a împlinit 14 ani, acel copil trebuie să fie parte a acordului de mediere şi trebuie să-l semneze. Altfel, acordul de mediere nu va fi încuviinţat”.

Referitor la participarea minorului la şedinţa de mediere consider că este o problemă deosebit de delicată. Actualmente nu există nici o normă, nici o metodologie care să-l îndrume pe mediator în acest demers.

Privitor la art. 264 Cod civil care prevede că în toate procedurile judiciare si administrative copilul trebuie ascultat, se pune întrebarea dacă medierea este o procedură judiciară sau administrativă. Din punctul meu de vedere nu este nici o procedură administrativă şi nici judiciară, motiv pentru care nu se poate aplica în cazul medierii.

Revenind la participarea minorului la şedinţa de mediere, personal, ca mediator nu aş încuraja acestă practică, cu excepţia situaţiilor când acesta a împlinit vârsta de 16 ani şi atunci numai la solicitarea acestuia şi cu acordul ambilor părinţi.

Personal cred că un mediator, cu excepţia situaţiilor când are studii psihologice, nu are cunoştinţele şi abilităţile necesare să gestioneze o astfel de situaţie.

În ceea ce priveşte ancheta psihosocială, potrivit legii, ea rămâne obligatorie în toate cazurile în care părinţii prezintă un acord de mediere care cuprinde o înţelegere referitoare la minori.

Sub acest aspect, pare să se contureze o nouă practică, aceea în care ancheta psihosocială să se realizeze încă din timpul medierii, la solicitarea părinţilor, iar raportul să fie comunicat biroului de mediator, urmând a fi ataşat acordului de mediere ce urmează a fi supus încuviinţării instanţei.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Sursa:Rodica Vlaicu – Mediator,http://www.tabloumediatori.ro/editoriale/72-mediere-familiei/310-participarea-minorului-la-sedinta-de-mediere

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest sitesau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu Bucuresti –