Legislatia autohtona reglementeaza o serie de facilitati pentru salariatii parinti. Astfel, statul acorda concedii specifice, pentru ingrijirea sanatatii copilului, iar angajatorii trebuie sa protejeze si sa privilegieze mamele la locul de munca. Afla astazi care sunt beneficiile la care au dreptul parintii in tara noastra.

Vorbim in primul rand despre femeile insarcinate si despre cele care au nascut si s-au intors la serviciu. Astfel, acestea pot beneficia de protectie si de unele privilegii la locul de munca daca isi anunta angajatorul despre starea lor, conform OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Mai mult decat atat, in cazul in care angajatorul, din motive justificate, nu isi poate indeplini obligatiile de a oferi un loc de munca sigur si sanatos pentru salariata gravida sau care a nascut recent, aceasta are dreptul la concediul de risc maternal, care se acorda fara vreo conditie de stagiu de cotizare, pe o perioada de maximum 120 de zile. Pe toata perioada concediului de risc maternal, mamele sau viitoarele mame primesc o indemnizatie de risc maternal de 75% din media veniturilor aferente ultimelor 6 luni.

In plus fata de concediul de risc maternal, legislatia reglementeaza alte 4 tipuri de concedii de care parintii pot beneficia atat pe parcursul sarcinii, cat si dupa nasterea copilului. Mai exact, este vorba despre concediul de maternitate, concediul paternal, concediul pentru cresterea copilului si concediul pentru ingrijirea copilului bolnav, detaliate in cele ce urmeaza:

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate este format din concediul pentru sarcina (prenatal) si concediul pentru lauzie (postnatal) si se acorda salariatelor care realizeaza un stagiu minim de cotizare de cel putin o luna sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical de sarcina/lauzie.

Potrivit  OUG nr. 158/2005, concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Practic, asiguratele au dreptul la un concediu de maternitate de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai sunt asigurate din motive neimputabile lor, dar doar daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. “Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora”, se mentioneaza in OUG nr. 158/2005.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cat costa un divort la notar?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Concediul paternal

Concediul paternal se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 210/1999 si a HG nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal. Concret, potrivit acestor acte normative, tatii beneficiaza de doua tipuri de concediu in ceea ce priveste copilul nou-nascut: concediul paternal de cinci zile, care poate fi prelungit cu inca zece in cazul in care au absolvit cursul de puericultura sustinut de medicul de familie, si concediul de crestere si ingrijire a copilului de pana la doi ani.

Mai exact, concediul paternal se acorda pe baza de cerere, in primele opt saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia din care rezulta calitatea de tata a petitionarului. Potrivit Codului muncii, cele cinci, respectiv 15 zile de concediu paternal, constituie vechime in munca, iar angajatorul nu poate refuza acordarea concediului.

Concediul de crestere a copilului

Conform OUG nr. 111/2010, persoanele care, in anul anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente sau venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

  • concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;
  • concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.

Concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre nasteri si se acorda doar daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
  • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
  • locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la concediu si indemnizatie, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au o noua obligatie: ei trebuie sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate. In caz contrar, risca sa le fie suspendata indemnizatia. Totusi, de la aceasta regula sunt exceptate persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai multor copii.

Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

Potrivit OUG nr. 158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

De indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav beneficiaza, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, adica de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Totodata, de aceleasi drepturi vor beneficia si asiguratii care au adoptat, au fost numiti tutore, carora li s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau le-au fost dati in plasament.

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

Parintii aflati in concediu nu pot fi concediati

Conform legislatiei, pe toata perioada concediilor mentionate mai sus, parintii beneficiaza de indemnizatii lunare de pana la 85% din venitul net, care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Dispozitiile in domeniu stabilesc, de asemenea, ca angajatorul nu poate concedia salariatele gravide, care au nascut recent sau alapteaza, pe cele aflate in concediu de risc maternal sau in concediu de maternitate, in concediu de crestere a copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, in concediu de ingrijire a copilului bolnav pana la varsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap. Exceptie de la aceasta regula fac situatiile de reorganizare judiciara sau falimentul angajatorului.

Stimulentul de insertie, bani in plus pentru mamele care se intorc mai repede la serviciu

Tot o facilitate pentru mame poate fi considerata si acordarea stimulentului de insertie. Concret, stimulentul de insertie este acea suma de bani pe care statul o acorda mamelor care, desi aflate in concediul de crestere a copilului, se hotarasc sa se intoarca la serviciu inainte de incheierea concediului.

OUG nr. 111/2010, actul normativ care reglementeaza acordarea stimulentului, stabileste ca de facilitate beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, persoanele care au adoptat copilul, cele carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.

De asemenea, un aspect important stabilit de actul normativ este ca angajatorul nu poate concedia salariatul care se afla in plata stimulentului de insertie. Mai mult chiar, conform normelor, aceasta interdictie se poate extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate.

In momentul de fata, cuantumul lunar al stimulentului de insertie este de 1 ISR (indicator social de referinta), adica de 500 lei.

Pentru a primi acesti bani, este necesar ca parintele care a beneficiat de concediul de crestere a copilului sa depuna o cerere de acordare a stimulentului de insertie, la Primaria comunei, orasului, municipiului sau sectoarelor in cazul Municipiului Bucuresti, aflate in raza domiciliului sau resedintei solicitantului, impreuna cu actele doveditoare ale situatiei de fapt in care se afla.

Statul incurajeaza angajarea parintilor singuri

Confom reglementarilor in vigoare, angajatorii care incadreaza in munca anumite categorii de persoane pot beneficia de stimulente financiare de la stat, calculate in functie de indicatorul social de referinta, care in 2014 are valoarea de 500 de lei.

Din categoria persoanelor care pot fi angajate pentru a primi bani nerambursabili de la stat fac parte si somerii parinti, unici sustinatori ai familiilor monoparentale.

Cu alte cuvinte, statul incurajeaza angajarea parintilor singuri, oferind “la schimb” unele beneficii.

Mai precis, cei care incadreaza in munca someri parinti, unici sustinatori ai familiilor monoparentale, beneficiaza, lunar, de o suma egala cu valoarea ISR, adica 500 lei. Suma se acorda de stat timp de 12 luni.

Totusi, sunt si unele obligatii care vin la pachet cu aceasta facilitate. Astfel, angajatorii trebuie sa angajeze somerii pe perioada nedeterminata si sa mentina raporturile de munca cu acestia cel putin 18 luni. In cazul in care raporturile de munca inceteaza mai devreme de 18 luni, angajatorii vor restitui suventia primita, plus dobanda de referinta a BNR.

Salariatii parinti ar putea beneficia de doua zile libere in plus pe an

Prima zi a anului scolar ar putea fi zi libera pentru unii parinti, dupa cum se arata intr-un proiect de lege privind declararea zilei de inceput de an scolar – zi libera pentru parinti, adoptat tacit de Senat la inceputul lunii aprilie.

Mai precis, documentul citat stabileste ca prima zi a noului an scolar s-ar putea acorda, ca zi libera, doar parintilor ai caror copii sunt in invatamantul preuniversitar. Potrivit propunerii legislative, ziua libera s-ar acorda doar la cererea parintilor si ar urma sa fie recuperata de acestia in urmatoarele 30 zile.

“Din pacate, inceputul fiecarui an scolar coincide cu o zi lucratoare. Acest fapt face destul de dificila posibilitatea parintilor de a-si insoti copiii la scoala”, mentioneaza, in expunerea de motive, senatorul PP-DD Constantin Popa.

Parlamentarul sustine, de asemenea, ca exista foarte multe cazuri in care unii parintii sunt nevoiti sa se invoiasca sau sa isi ia concediu fara plata sau, mai rau, altii sunt chiar sanctionati de angajatori ca intarzie la munca. “Din acest punct de vedere, toti parintii ar trebui sa fie liberi in aceasta zi, pentru a fi langa copiii lor”, opineaza senatorul PP-DD.

O alta propunere legislativa in favoarea salariatilor parinti este cea initiata de mai multi deputati si senatori PSD, PNL, PC si PP-DD, Proiectul de lege privind ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului.

Concret, conform documentului citat, ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului s-ar acorda pentru a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica periodic starea de sanatate a acestuia.

Important! De aceasta facilitate vor beneficia doar parintii asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Asadar, parintii ar putea avea dreptul la o zi libera doar pentru ingrijirea copiilor cu varste cuprinse intre 0 si 18 ani, iar angajatorul nu va fi obligat sa plateasca drepturile salariale aferente zilei libere.

Ziua libera se va acorda doar la cererea unuia dintre parinti, la alegere, fiind justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care rezulta controlul medical efectuat. Cererea parintelui va fi depusa cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca, in ultimul an, celalalt parinte nu a solicitat si nici nu va solicita ziua libera.

Potrivit propunerii, tot o zi lucratoare libera pe an se va acorda si in cazul familiilor cu doi copii. In schimb, familiile cu trei sau mai multi copii ar putea primi 2 zile libere, consecutive sau separate, dupa cum decide si angajatorul.

Angajatorii ar putea fi obligati sa acorde ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului. In caz contrar, ei vor risca amenzi cuprinse intre 500 si 1500 lei.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cat costa un divort la notar?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37460/Drepturile-parintilor-Concedii-specifice-si-protectie-la-locul-de-munca.html