Divorţul, deşi a devenit un fapt cotidian, rămâne, după pierderea partenerului de viaţă sau a părintelui, unul dintre cele mai traumatizante evenimente din viaţa unei persoane. Adeseori părţile implicte într-un divorţ şi copii acestora ajung să aibă trăiri emoţionale greu de imaginat, care în cazurile mai grave conduc la depresie sau chiar suicid.
Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii părţile unui conflict privitor la continuarea/desfacerea căsătoriei au la îndemână “medierea”, ca instituţie alternativă la instanţa de judecată, prin care pot să-şi soluţioneze neînţelegerile familiale într-un cadru civilizat, într-un timp scurt şi cu costuri minime-  Mediator divort !

Primează interesul superior al copilului
În cazul în care cei doi soţi consideră că nu mai este posibilă continuarea căsătoriei pot conveni în cadrul şedinţei de mediere atât în privinţa desfacerii acesteia, cât şi asupra cererilor accesorii divorţului, precum:
– numele pe care soţii îl vor purta după desfacerea căsătoriei;
– aspecte legate de copii rezultaţi din căsătorie sau înfiaţi, respectiv: stabilirea domiciliului minorilor, custodia şi legăturile personale cu copilul pentru părintele care va locui la altă adresă, contribuţia părinţilor la nevoile de creştere şi educare ale minorilor etc.;
– încetarea regimului matrimonial şi a comunităţii de bunuri;
– acordarea de despăgubiri, prestaţii compensatorii între soţi sau stabilirea unei obligaţii de întreţinere între aceştia.
În cauzele privitoare la divorţ cu copii, mediatorul este obligat să vegheze ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau desfacerea căsătoriei să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.
Dacă în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului sau prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

Cine încuviințează acordul de mediere în ceea ce privește divorțul
Înţelegerea soţilor cu privire la divorţ şi cererile accesorii, intervenită în cadrul procesului de mediere poate fi materializată într-un ACORD DE MEDIERE, care va fi înaintat instanţei de judecată în vederea validării şi pronunţării unei hotărâri judecătoreşti potrivit învoielii părţilor.
Acordurile de mediere încheiate între părţi în cauzele privitoare la exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.
Medierea poate avea loc înainte de sesizarea instanţei sau pe toată perioada derulării procesului judiciar indiferent de fazele acestuia (fond, apel sau recurs)
Competenţa de încuviinţare a Acordului de mediere revine instanţei care judecă cererea de divorţ. În situaţia în care medierea s-a desfăşurat înainte de sesizarea instanţei, competenţa aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut o locuinţă comună sau nu mai stau la adresa respectivă, judecătoria competentă este aceea în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul pârâtul, iar dacă acesta locuieşte în altă ţară, atunci acordul de mediere va fi supus incuviinţării instanţei pe a cărei rază de activitate domiciliază reclamantul.
Cererea de încuviinţare a ACORDULUI DE MEDIERE se judecă în Camera de Consiliu, hotărârea pronunţată constituind titlu executoriu.

V-ar mai putea interesa si:

Divort rapid cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort la notar fara sa avem un acord

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort cetatean strain

Mediator -Vlaicu Rodica

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014