Sunt foarte multe cazurile în care din căsătoria ce se desface au rezultat unul sau mai mulţi copii minori şi se pune problema încredinţării spre creştere şi educare unuia dintre părinţi. Precizăm încă de la început că stabilirea culpei unuia dintre soţi în pronunţarea divorţului nu prezintă importanţă numai prin ea însăşi pentru incredintatrea copilului minor.

Acesta poate fi încredinţat şi soţului din a cărui vina s-a desfăcut căsătoria, dacă interesele lui sunt în acest sens, considerându-se că un soţ rău (împotriva căruia s-ar fi pronunţat divorţul) nu este neapărat şi un părinte rău.

De subliniat este faptul că instanţa judecătorească este obligată, chiar dacă nu există o cerere expresă a soţilor, să se pronunţe prin hotărârea de divorţ şi asupra încredinţării copiilor minori, pentru a se evita introducerea ulterioară a unei noi acţiuni, ceea ce nu ar fi în interesul copiilor. Criteriul după care se va ghida instanţă este interesul copiilor minori, urmărindu-se factori precum: vârsta copilului, sexul acestuia, starea sănătăţii lui, posibilităţile materiale ale părinţilor, posibilităţile de dezvoltare fizică, morală şi intelectuală pe care copiii le pot găsi la unul dintre părinţi, comportarea părinţilor faţă de copii înainte de desfacerea căsătoriei, legăturile de afecţiune stabilite între copil şi familie. Dacă există mai mulţi copii, instanţă va decide pentru fiecare în parte, în funcţie de interesele superioare ale fiecăruia.

V-ar mai putea interesa și:

Ce spun copiii despre divorț ?

Cel mai bun divort pentru copii

Există copii fericiţi după divorţ?

Regulile divorţului scrise de copii pentru părinţi

Divorț fără prezentare pentru românii din străinătate

Pentru a decide cu privire la încredinţarea copiilor minori, instanţă de judecată este obligată să îi asculte pe părinţi, să solicite un referat din partea autorităţii tutelare de la domiciliul fiecăruia dintre soţi (dacă la desfacerea căsătoriei nu mai locuiau împreună) şi, dacă minorul a împlinit 10 ani va fi audiat şi el. În general, părinţii se învoiesc asupra încredinţării copilului, dar aceasta învoială trebuie încuviinţata de instanţă. Numai în cazuri excepţionale copilul poate fi încredinţat unor rude sau altor persoane.

În cazul în care un copil a fost încredinţat unui părinte, acesta va fi cel care va exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti. Celălalt părinte păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul, dar şi el trebuie să vegheze la creşterea, educarea, pregătirea profesională a fiului său. Principalele modalităţi de exercitare a dreptului de a avea legături cu copilul sunt vizitarea copilului la locuinţa părintelui căruia i-a fost încredinţat, lăsarea copilului în vizită la locuinţa părintelui căruia nu i-a fost încredinţat, vizitarea copilului la şcoală, petrecerea vacantelor şcolare la ambii părinţi.

Părinţii trebuie să contribuie deopotrivă la cheltuielile de creştere, educare, învăţătura şi pregătire profesională a copilului lor. Este încă un aspect avut în vedere de instanţă în hotărârea de divorţ, chiar dacă părţile nu au făcut cerere în acest sens. În lipsa unei înţelegeri între părţi, instanţă va stabili pensia de întreţinere sub forma unei cote procentuale din retribuţia lunară a debitorului şi în acest sens se va lua măsură înfiinţării unei popriri pentru această parte de salariu

În stabilirea pensiei de întreţinere se va ţine cont şi de un alt aspect, şi anume acela dacă debitorul mai are în întreţinere alţi copii (de exemplu, dacă din căsătoria ce se desface a rezultat un copil, iar soţul care va plăti pensie mai avea un copil din căsătorie, atunci debitorul nu poate fi obligat să plătească mai mult de o treime pentru ambii copii).

Totodată, dacă situaţia se schimbă (nevoile copilului cresc, posibilităţile materiale ale debitorului cresc sau scad), se justifică introducerea unei acţiuni de majorare sau de reducere a pensiei de întreţinere atât de către minor (prin tutore, care poate fi unul dintre părinţi), cât şi de către debitor, după caz.

V-ar mai putea interesa și:

Ce spun copiii despre divorț ?

Cel mai bun divort pentru copii

Există copii fericiţi după divorţ?

Regulile divorţului scrise de copii pentru părinţi

Divorț fără prezentare pentru românii din străinătate

Sursa:http://www.rfi.ro/articol/stiri/diverse/situatia-copiilor-divort-romania