Divortul pe cale judecătorească este unul din cele mai traumatice socuri financiare prin care poti trece. Banii cheltuiti pentru a te innebuni reciproc sau pentru a obtine un partaj egal sunt bani risipiti.” Richard Wagner

Adaptarea legislației românești la normele U.E. permite ca divorțul să poată fi efectuat în mai multe modalități juridice. Pe lângă clasicele ” divorțul la notariat ” și ”divorțul pe cale judecătoreasă”  există și o formulă modernă, europeană, care poate fi utilizată în special când soții nu sunt de acord cu desfacerea căsătoriei sau nu sunt de acord cu condițiile desfacerii căsătoriei- medierea.  Procedura poate fi utilizată atât de familiile cu copii minori cât și de către familiile din a căror căsătorie nu au rezultat copii.

Medierea funcționeaza în România în baza legii 192/2006 și a DIRECTIVEI 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 și permite îmbinarea serviciilor juridice oferte de mediator cu cele oferite de notarul public sau de instanțele de judecată.

Astfel, persoanele sau cuplurile care doresc un divorț rapid, pe cale amiabilă, în ciuda dezacordului față de celălat soț  pot utiliza serviciile de mediere pentru ca mai apoi să oficieze desfacerea căsătoriei în condițiile convenite prin mediere.

Concret, dacă până în anul 2006 soții puteau divorța ori de comun acord la notariat iar condițiile desfacerii căsătoriei erau cele convenite de ei, ori în contradictoriu pe cale judecătorească iar soluția era ”cum spune legea” ,  de acum există și o a treia cale, medierea.

Conform legii 192/2006 art 1,2: ”Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator , în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. (2)Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.”

Cum se desfășoară medierea pentru divorț?

Soții pot veni împreună la mediator, sau, în situația în care doar unul dintre soți dorește inițierea procedurii de divorț, acesta contactează mediatorul pentru a stabili o întâlnire preliminară cu acesta. Mediatorul invită prin poștă, telefon, iar dacă este cazul și prin o întâlnire directă celalat soț la masa dialogului. În cazul în care soții nu locuiesc în țară medierea se desfășoară prin corespondență așa cum explicat în articolul:Cum pot să divorțez dacă sunt plecat în străinătate? Conform 192/2006.Art. 29 (1)Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului. (2)Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor. Art. 30 (1)Mediatorul are îndatorirea să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil. (2)Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi.

Procedura de mediere poate dura, una sau mai multe ședințe în funcție de flexibilitatea părților aflate în mediere. Medierea se desfășoară de regulă la sediul mediatorului într-un cadru relaxat, fără rigorile unui proces de judecată, iar părțile pot vorbi liber, fără să fie necesar un limbaj juridic sau respectarea unor proceduri sau termene, altele decât cele convenite de către părți cu mediatorul ales. ”Art. 50 (1)Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator , a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. (2)Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict. (3)Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii. Art. 51 Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.”

Important: 

”Art. 32/192.2006 Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.”

Cum se încheie divorțul prin mediere?

Înțelegerea părților participante la procedura de mediere este consemnată în documentația ce va constitui dosarul complet necesar desfacerii căsătoriei, astfel încât părțile să poată obține printr-o formalitate simplă hotărârea de divorț de la judecătoria pe raza căreia au avut ultimul domiciliul comun, sau, după preferință, la notarul public.

Informațiile aflate  în mediere pot fi folosite într-un eventual proces dacă nu ajungem la o înțelegere la mediator?

Art. 53.192/2006 Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.

Cum pot afla mai multe despre divorțul prin mediere?

Întrucât situațiile de viață sunt diverse această prezentare generală nu poate răspunde tuturor întrebărilor pe care le aveți de aceea vă recomandăm să ne sunați la nr +40768.511.900 sau să ne scrieți pe WhatsApp sau e-mail intrebările dumneavoastră la care vom răspunde gratuit stabilind exact procedura, costurile și durata procedurii divorțului în contradictoriu înafara instanței de judecată. 

Desemenea despre acest subiect puteți citi mai multe articole accesând:

Recomandare!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

SEO:#Cum pot să divorțez fără să trec printr-un proces?, #Cum pot să divorțez fără judecată?, #Pot să divorțez fără să ajungem la instanța de judecată dacă NU suntem amândoi de acord cu divorțul, medierea în divorț?