Comisia Europeană privind Legislația Familiei. a fost creată la 1  septembrie 2001 și are, ca obiectiv principal armonizarea dreptului
familiei în Europa. Beneficiul major preconizat prin înființarea acestei Comisii este crearea unui set de principii europene legate
de Dreptul familiei care să fie privite ca modele pentru armonizarea Dreptului Familiei în Europa.(Documentul original în
engleză se găsește la adresa web http://www.ceflonline.net/)
v.1
PRINCIPIILE EUROPENE ALE LEGISLAȚIEI FAMILIEI PRIVIND DIVORȚUL ȘI
MENȚINEREA LEGĂTURILOR DINTRE FOȘTII SOȚI
PARTEA I DIVORȚ
CAPITOLUL I: PRINCIPII GENERALE
Principiul 1:

Permisiunea de a divorța
1) Legea ar trebui să permită divorțul.
2) Nu ar trebui să fie necesară o anumită perioadă de mariaj.
Principiul 1:2

Procedurile legale și ale autorității competente
1) Procedurile de divorț ar trebui stipulate de lege.
2) Divorțul ar trebui acordat de o autoritate competentă, fie de natură juridică sau
administrativă.
Principiul 1:3

Tipul de divorț
Legea ar trebui să permită atât divorțul prin acordul părților ( divortul prin mediere ), cât și divorțul fără acordul uneia 
din părți.
CAPITOLUL II DIVORȚ DE COMUN ACORD divortul prin mediere )

2 / 5
Principiul 1:4

Acordul mutual
1) Divorțul ar trebui să fie permis pornind de la acordul mutual al soților. Nu ar trebui să fie necesară nicio perioadă de separare în  fapt.
2) Acordul mutual trebuie văzut ca o înțelegere ( acord) între soți în ceea ce privește încetarea mariajului lor.
3) Această înțelegere poate fi concretizată fie printr-o cerere a ambilor soți, fie a unuia  dintre ei, cu acordul celuilalt.
Principiul 1:5 Perioada de reflecție
1) În cazul în care la momentul demarării acțiunii de divorț, soții au în întreținere copii cu vârsta sub 16 ani și au convenit deja asupra tuturor consecințelor divorțului, așa cum sunt ele definite de Principiul 1:6, atunci se va acorda o perioadă de 3 luni de
reflecție. Dacă nu există un acord cu privire la toate consecințele, atunci se va acorda o perioadă de 6 luni pentru reflecție.
2) În cazul în care, la momentul demarării acțiunii de divorț, soții nu au niciun copil cu vârsta sub 16 ani în întreținerea lor și dacă s-au pus de acord cu privire la toate consecințele divorțului, așa cum sunt ele definite de Principiul 1:6 (d) și (e), nu se
impune o perioadă de reflecție.
3) Nu se impune nicio perioadă de reflecție în cazul în care la momentul demarării procedurii de divorț, soții au fost separați în fapt pe o perioadă de 6 luni.
Principiul 1:6 Conținutul și forma acordului ( de mediere)
1) Soții ar trebui să ajungă prin mediere la un acord cu privire la următoarele consecințe:
a) Responsabilitățile lor părintești, acolo unde este cazul, inclusiv aranjamentele  privind rezidența și contactul pentru copii;
b) păstrarea copilului, unde este cazul;
c) împărțirea sau relocarea proprietății, și

d) păstrarea relațiilor dintre soți.

2) Un astfel de acord ar trebui să fie în scris.
Principiul 1:7

V-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort on-line pt romanii din diaspora

Divort amiabil Bucuresti

Ce drepturi am in casnicie?

Determinarea consecințelor
1) Indiferent de caz, autoritatea competentă ar trebui să determine consecințele asupra
copilului, după cum sunt ele menționate în principiul 1:6 (a) și (b), dar trebuie luat în considerare orice acord valid dintre soți, în măsura în care acesta este în concordanță cu interesul superior al copilului.
2) Autoritatea competentă ar trebui cel puțin să examineze validitatea acordului cu privire la aspectele menționate la Principiul 1:6 (c) și (d).
3) În cazul în care soții nu au reușit să încheie un acord sau acesta este doar parțial, cu
privire la aspectele menționate în Principiul 1:6 (c) și (d), atunci autoritatea
competentă poate determina aceste consecințe.
CAPITOLUL III DIVORȚUL FĂRĂ ACORDUL UNUIA DIN SOȚI
Principiul 1:8 Separarea în fapt
Divorțul ar trebui să fie acordat fără acordul celuilalt soț, în cazul în care aceștia au fost
separați pe o perioadă de un an.
Principiul 1:9 Dificultăți extraordinare pentru solicitant
În cazul unei situații excepțional de grea pentru solicitantul divorțului, autoritatea competentă
poate acorda divorțul, chiar și atunci când soții nu au fost separați în fapt pe o perioadă de un
an.
Principiul 1:10 Stabilirea consecințelor
1) În cazul în care se impune, autoritatea competentă ar trebui să stabilească:
a) responsabilitățile părintești, inclusiv aranjamentele privind rezidența și contactul
cu copilul, și
b) păstrarea copilului.
Orice acord valid dintre soți trebuie luat în considerare în măsura în care acesta este în
concordanță cu interesul superior al copilului.
2) În momentul pronunțării divorțului sau după, autoritatea competentă poate stabili
consecințele economice pentru soți, luând în considerare orice acord valid încheiat
între aceștia.
PARTEA II PENSIA ALIMENTARĂ ÎNTRE FOȘTII SOȚI
CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE Traducere efectuată prin eforturile [email protected]
4 / 5
Principiul 2:1 Relația dintre pensia alimentară și divorț
Pensia alimentară dintre foștii soți ar trebui să se supună acelorași reguli, indiferent de tipul de
divorț.
Principiul 2:2 Autonomia
Conform următoarelor principii, fiecare soț ar trebui să-și asigure singur resursele necesare
supraviețuirii, după divorț.
CAPITOLUL II CONDIȚII DE ACORDARE A PENSIEI ALIMENTARE
Principiul 2:3 Condiții pentru acordarea pensiei alimentare
Pensia alimentară de după divorț ar trebui să depindă de existența unor resurse insuficiente
satisfacerii nevoilor partenerului care o solicită și de capacitatea celuilalt soț de a satisface
aceste nevoi.
Principiul 2:4 Stabilirea cerințelor privind pensia alimentară
În stabilirea necesității unei pensii alimentare ar trebui luați în considerare următorii factori:
– Posibilitatea de angajare, vârsta și starea de sănătate a partenerului;
– Îngrijirea copiilor;
– Împărțirea sarcinilor pe parcursul căsniciei;
– Durata căsniciei;
– Standardele de viață din timpul căsătoriei și
– Existența unei noi relații sau a uneia de lungă durată.
Principiul 2:5 Modalități de plată ale pensiei alimentare
1) Pensia alimentară ar trebui să fie plătită la intervale regulate și în avans.
2) Autoritatea competentă poate hotărî o plată parțială a sumei la cererea unuia sau a
ambilor soți, având în vedere circumstanțele cazului.
Principiul 2:6 Dificultăți excepționale
În cazul unor dificultăți excepționale ale soțului/soției care trebuie să plătească pensia
alimentară, autoritatea competentă poate refuza, limita sau anula pensia alimentară datorită
conduitei celuilalt soț/ soție. Traducere efectuată prin eforturile [email protected]
5 / 5
CAPITOLUL III ASPECTE SPECIFICE
Principiul 2:7 Multiplicarea cererilor de pensie alimentară
În stabilirea capacității soțului/ soției care urmează să satisfacă nevoile de supraviețuire a
celuilalt soț/soție, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte:
a) Acordarea de prioritate oricărei cereri de pensie alimentară pentru copilul minor, aflat
în întreținerea solicitantului;
b) Orice obligație a soțului plătitor de pensie față de o un nou partener (ă).
Principiul 2:8 Limitarea în timp
Autoritatea competentă ar trebui să acorde pensia alimentară pentru o perioadă limitată de
timp, dar în mod excepțional poate face asta fără o limită de timp.
Principiul 2:9 Anularea obligației de pensie alimentară
1) Acordarea pensiei alimentare ar trebui să se oprească în cazul în care partea care
beneficiază de ea se recăsătorește sau începe o relație de lungă durată.
2) După încetarea acordării, conform paragrafului 1, obligația de plată a pensiei
alimentare nu revine în cazul în care noua căsnicie sau relație de lungă durată
încetează.
3) Obligația de plată a pensiei alimentare ar trebui să înceteze la moartea fie a
plătitorului, fie a persoanei care o primește.
Principiul 2:10 Acordul privind pensia alimentară
1) Soților ar trebui să li se permită încheierea unui acord cu privire la plata pensiei
alimentare acordată după divorț. Acordul trebuie să se refere la mărimea, nivelul,
durata și terminarea obligației de pensie alimentară și la posibilitatea de a renunța la
solicitarea de pensie alimentară.
2) Un astfel de acord ar trebui să fie în scris.
3) Fără a intra în contradicție cu paragraful 1, autoritatea competentă ar trebui cel puțin
să examineze validitatea acordului privind plata pensiei alimentare.

V-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort on-line pt romanii din diaspora

Divort amiabil Bucuresti

Ce drepturi am in casnicie?

Sursa:https://doc-0o-6o-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/8hpjapkhemtgiudhn1c3icv68lqik642/e5q8alr2u00psjh3i5u99l7vvtuv5kvj/1373396400000/ZXhwbG9yZXI=/AGZ5hq82lZMJPaFCOVXs6Stb4ty8/MEItaU9xT0tMYzM1UE16YzNNV0U1TXpRdFpqQm1OQzAwWVdaaExXRXdaR1F0TXprek5EYzNORE0zWkRWbA==?docid=a6c2063b68087721dd3fb9bf317267e4%7C348a81a21d5954486c771884b041dcd8&chan=EwAAAAmAvWKv5BWCTmgg2e10Z1BDOmQQYUkaPtDWGiVkcjzD&sec=AHSqidYztZgyd0r73oepHH_Dchr1vhbhUlBaW4xupWdCHAUIG8dWUbKcbDCfNK5rlEK3ay3sX3ob&a=gp&filename=DIVORT_PrincipiileLegislatieiEuropenePrivindDivortulSiMentinereaLegaturilorDintreFostiiSoti_RO.pdf&nonce=se1ig9nhp4slo&user=AGZ5hq82lZMJPaFCOVXs6Stb4ty8&hash=13qod9ah1epot7sdb0m9olfodqesd98p Traducerea efectuată prin eforturile [email protected] a fost adaptata la spcificul acestui site. 

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013