Regimul matrimonial. Regimul separatiei de bunuri. Acordul de mediere.

(Sentinta civila nr. 21 din data de 27.01.2014 pronuntata de Judecatoria Liesti.

Incetarea coproprietatii poate fi ceruta oricand, iar in conformitate cu prevederile art 982 cod proc civ., in tot cursul procesului de partaj instanta va starui ca partile sa imparta bunurile prin buna invoiala si daca partile se invoiesc, va hotari potrivit intelegerii lor.
Conform art 58 alin 4 din Legea nr. 192/2006, in cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere va fi prezentat instantei de judecata, pentru ca aceasta sa verifice conditiile de fond si de forma prevazute de lege si sa emita o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale.

Prin cererea formulata de reclamanta P I ,  in contradictoriu cu paratul S V  a solicitat sa se  constatate ca partile sunt coproprietare asupra unui apartament cu 2 camere si dependinte situat in comuna L si a unui teren intravilan in suprafata de 1030 mp conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. -/-  de BNP IG. incheind in mod valabil acordul de mediere, intocmit la data de 16.05.2013 in municipiul Galati de doamna D P, in calitate de mediatoare. S-a  solicitat sistarea starii de indiviziune intre parti, luand act de acordul de mediere si consfintind continutul acestuia, ce face parte din dispozitivul hotararii.
Instanta retine ca partile au dobandit in timpul  casatoriei in cota  de �  urmatoarele  bunuri: un apartament cu 2 camere si dependinte situat in comuna L  si  un teren intravilan in suprafata de 1030 mp conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. -/-  de BNP IG.
Partile au inteles sa sisteze starea de indiviziune, prin atribuirea bunurilor, paratul urmand a achita o sulta, in rate.
Verificand continutul acordului de mediere intervenit intre parti, in raport de elementele de fapt si de drept, instanta constata ca partile au capacitatea de a tranzactiona si ca, prin invoiala lor, nu urmaresc realizarea unor scopuri ilicite.
S-a retinut  de  catre  instanta ca acordul scris  al  partilor are, conform art. 58 alin 1 din Legea nr. 192/2006, valoarea unui inscris sub semnatura privata,  iar potrivit art. 1270 cod civil, contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante.
Chiar si in situatia in care acordul de mediere ce vizeaza transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile este supus cenzurii instantei, acordul de mediere da nastere unor obligatii intre parti de care acestea sunt tinute a le indeplini chiar inainte ca instanta sa se pronunte asupra valabilitatii acordului. Ca urmare, paratul este obligat sa achite ratele convenite prin calendar.
Pe de alta parte, in procesul de partaj, partile au o dubla calitate, de reclamanti si de parati, iar solutia pronuntata cu privire la iesirea din indiviziune este deopotriva in interesul tuturor. Prin urmare, daca ambele parti efectueaza cheltuieli in legatura cu procesul, se impune compensarea lor in raport de valoarea pretentiilor admise si eventual obligarea partii care a facut cheltuieli mai mici la suportarea unei diferente.
Apararile paratului din intampinare potrivit carora nu a cunoscut faptul ca nu a fost instiintat cu privire la faptul ca acordul devine valabil doar dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti nu au fost retinute.
In raport de considerentele precedente, instanta a admis cererea, a constatat ca partile au incheiat in mod valabil acordul de mediere, a constatat ca bunurile supuse partajului sunt un apartament cu 2 camere si dependinte situat in comuna L si  teren intravilan in suprafata de 1030 mp situat in T__ P_, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. –/— de BNP IG, partile avand calitatea de coproprietari, a sistat starea de indiviziune si a luat act de acordul de mediere dintre parti, consfintind invoiala lor potrivit inscrisului depus la dosar, cu continutul inserat care alcatuieste dispozitivul sentintei. Sursa: Portal.just.ro

Pe aceasi tema:

Cat costa partajul dupa divort?

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti –