Legea protectiei copilului actualizata in 2016

Legea 272/2004, Actualizata 2016, privind protectia si promovarea drepturilor copilului

LEGE nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului – Republicata si Actualizata 2016
CAPITOLUL I: Dispozitii generale si definitii
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.
(2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte internationale in materie la care Romania este parte.
Art.

Citeste mai mult