RECOMANDAREA NR. (98) 1 A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND MEDIEREA FAMILIALĂ

RECOMANDAREA NR. (98) 1
A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE
PRIVIND MEDIEREA FAMILIALĂ
(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 21 ian.1998, la a 616-a reuniune a delegaţilor
miniştrilor)
Trad. Jud.Cristi Danilet
1. Comitetul Miniştrilor, în baza articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,
2. Conştientizând creşterea numărului de litigii familiale, în special a celor generate de
separarea în fapt sau de divorţ şi luând în considerare consecinţele dăunătoare ale unor astfel
de conflicte asupra familiilor, precum şi costurile ridicate, atât cele sociale, cât şi cele
economice, pe care statele trebuie să le suporte;
3.

Citeste mai mult