Birocratia sufocanta care ne copleseste de fiecare data cand avem de-a face cu statul pare ca nu se aplica deloc cand vine vorba de casatorie. In momentul de fata, cununia civila este una dintre cele mai simple formalitati, viitorii soti fiind nevoiti sa pregateasca doar cateva acte pentru a ajunge in fata ofiterului de stare civila care sa le spuna “va declar casatoriti”. Am cercetat pentru astazi care sunt documentele necesare pentru oficierea unei casatorii.

Potrivit HG nr. 64/2011, depunerea actelor pentru inregistrarea casatoriei se face in localitatea in care cel putin unul dintre viitorii soti are domiciliul sau resedinta, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primarie.

Actul normativ precizeaza care sunt documentele necesare pentru casatorie. Astfel, viitorii soti trebuie sa pregateasca un dosar care sa cuprinda:

 • documentul cu care se face dovada identitatii, in original si copie (pentru cetatenii romani, este vorba despre buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie);
 • certificatul de nastere, in original si in copie;
 • certificatul medical privind starea sanatatii, intocmit pe formular-tip.

Certificatul medical privind starea sanatatii trebuie sa poarte numarul de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului. Acest document este valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.

Daca vreunul dintre viitorii soti a mai fost casatorit, la actele mentionate se mai adauga si un document din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare. Acest document poate fi:

 • certificatul de despartenie sau de divort, eliberat in perioada 1951-1960;
 • certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
 • sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila; pentru divortul pronuntat in intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie sa poarte mentiunea ca a fost inscrisa in actul de casatorie in termen de doua luni de la ramanerea definitiva a hotararii;
 • certificatul de deces al fostului sot.

Documentele care atesta desfacerea casatoriei anterioare trebuie depuse in original si in copii, traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila.

Prevederile legale stabilesc ca dosarul pentru casatorie trebuie sa contina si declaratia de casatorie. Aceasta declaratie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primarie.

In cazul in care unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde se va incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la serviciul de evidenta populatiei sau la primaria din localitatea in care se afla, care va trimite declaratia, in termen de 48 de ore, in localitatea in care trebuie incheiata casatoria.

Potrivit actului normativ citat, odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pana la incheierea casatoriei, viitorii soti declara, in fata ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au invoit sa il poarte in casatorie.

Daca intelegerea referitoare la numele de familie a intervenit dupa depunerea declaratiei, dar inainte de a se incheia casatoria, aceasta intelegere se consemneaza intr-o declaratie scrisa care se anexeaza la declaratia initiala.

Conform reglementarilor legale, casatoria se incheie in 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
Casatoria dintre un cetatean roman si unul strain

La oficiile de stare civila din Romania se pot incheia si casatorii intre persoane de cetatenii diferite.

Astfel, daca este vorba despre o casatorie intre un cetatean roman si unul strain, trebuie depuse actele precizate si in cazul casatoriei dintre doi cetateni romani, la care se adauga:

 • Dovada eliberata ori autentificata de Misiunile Diplomatice ori Oficiile Consulare acreditate in Romania;
 • Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie;
 • Declaratie data pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania;
 • Procesul-verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdo-muti;
 • Aprobarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului de Interne, a Ministerului de Justitie ori a conducatorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apararii si sigurantei nationale, in cazul cadrelor militare active care se casatoresc cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenia romana.

Aceste acte (mai putin ultimul document din enumerare) sunt necesare si in situatia casatoriilor dintre doi cetateni straini. Acestia se pot casatori la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din localitatea in care ei se afla temporar.

V-ar mai putea interesa si:

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

DIVORT LA NOTAR SAU DIVORT LA MEDIATOR ?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

În cât timp trebuie să schimb buletinul după divorț

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40410/Casatoria-in-2015-Ce-acte-iti-mai-trebuie-sa-te-asezi-la-casa-ta.html