Tag Archives: Plan parental – model

Plan parental – model – ACORD DE MEDIERE

Share Button

  -ACORD DE MEDIERE – Încheiat la data de ………… În baza contractului de mediere nr……/2015 Subsemnaţii: B. Bogdan. , identificat cu ……………, cu domiciliul in ……… Şi B.Raluca., , identificat cu ……………, cu domiciliul in ………   De comun acord, cu respectarea prevederilor L.192/2006 aşa cum a fost modificată prin L370/2009 şi  .G.13/2010, am […]

Share Button